level start 8
Viac o bodoch aktivity
53%
3225/3600
level end 9

5 pridaných podnetov

Viac ako 87% používateľov
87%

221 pridaných komentárov

Viac ako 99% používateľov
99%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%