10 pridaných podnetov

Viac ako 95% používateľov
95%

10 pridaných komentárov

Viac ako 87% používateľov
87%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
V riešení
 
meno užívateľa

Československých parašutistov-stĺpik-poškodený

Nové Mesto - Československých parašutistov
17. júna 2021 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Československých parašutistov-strom-suchý

Nové Mesto - Československých parašutistov
29. apríla 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Hálkova - výtlky

Nové Mesto - Hálkova
03. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Československých parašutistov - poškodená značka

Nové Mesto - Československých parašutistov
16. decembra 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nebezpečné suché konáre pri Hálkovej ulici

Nové Mesto - Hálkova
04. mája 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Odkvapy tečúce na chodník

Nové Mesto - Hálkova
11. marca 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyvrátená dopravná značka

Nové Mesto - Kukučínova
14. augusta 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zanedbané obschnuté stromy - Čsl. Parašutistov

Nové Mesto - Československých parašutistov
15. júna 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Nesprávne parkovanie

Nové Mesto - Ladzianskeho
01. apríla 2015 Komentáre4 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodený retardér - Ladzianskeho

Nové Mesto - Ladzianskeho
10. marca 2015 Komentáre0 Hodnotenie0