26 pridaných podnetov

Viac ako 98% používateľov
98%

27 pridaných komentárov

Viac ako 95% používateľov
95%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
V riešení
 
meno užívateľa

Panónska cesta - Vjazd z Panónskej k OC Danubia sa rozpadáva

Petržalka - Panónska cesta
21. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyšehradská - Smetný kôš na Vyšehradskej je večne plný

Petržalka - Vyšehradská
02. júla 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyšehradská - uhynutý holub

Petržalka - Vyšehradská
02. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyvrátené stromy

Petržalka - Vígľašská
11. júla 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zlomený konár ohrozujúci ľudí

Petržalka - Kolmá
30. apríla 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Nebezpwčný stĺp verejného osvetlenia

Petržalka - Vyšehradská
03. októbra 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozbitá MHD zastávka Lúky V

Petržalka - Vyšehradská
31. augusta 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vyschnuté stromy v "jame"

Petržalka - Vyšehradská
31. augusta 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neporiadok v "jame"

Petržalka - Vyšehradská
31. augusta 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Znečistený chodník, zavadzajúce konáre

Petržalka - Vyšehradská
31. augusta 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodený kôš na psie exkrementy

Petržalka - Vyšehradská
06. augusta 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Schod na ceste

Petržalka - Budatínska
06. augusta 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Hrdzavejúce zábradlie, chodník s trávou a hrboly na ceste

Petržalka - Panónska cesta
06. augusta 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nebezpečný stĺp verejného osvetlenia

Petržalka - Budatínska
06. augusta 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyschnutý krivý strom

Petržalka - Vyšehradská
07. júla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce oplotenie detského ihriska

Petržalka - Vyšehradská
07. júla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Špina na chodnikoch

Petržalka - Vyšehradská
07. júla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Neprehľadná križovatka kvôli konárom

Petržalka - Budatínska
09. apríla 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Nepokosený pozemok pri pekárni na Budatínskej

Petržalka - Budatínska
09. apríla 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Pozostatky stĺpov na Panónskej

Petržalka - Panónska cesta
09. apríla 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nedokončený bezbarierový prechod - Budatínska

Petržalka - Budatínska
09. apríla 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Výtlky na Vyšehradskej

Petržalka - Vyšehradská
13. marca 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Koncepcia kosenia v Petržalke

Petržalka - Smolenická
12. júna 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Protihlukova stena na diaľnici D2 (66.-72.km)

Petržalka - Panónska cesta
20. augusta 2015 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vytlky na Panonskej ceste

Petržalka - Panónska cesta
20. augusta 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Vytlky a jamy (Kolmá)

Petržalka - Kolmá
20. augusta 2015 Komentáre1 Hodnotenie1