level start 3
Viac o bodoch aktivity
73%
520/600
level end 4

7 pridaných podnetov

Viac ako 93% použíavateľov
93%

15 pridaných komentárov

Viac ako 92% použíavateľov
92%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%