level start 3
Viac o bodoch aktivity
68%
505/600
level end 4

10 pridaných podnetov

Viac ako 95% používateľov
95%

4 pridaných komentárov

Viac ako 70% používateľov
70%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
Čakajúci
 
meno užívateľa

Podlavická cesta-osvetlenie-nevhodné (silné a pod.)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
10. augusta 2020 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Švermova-cyklotrasa-znečistená

Fončorda - Švermova
11. mája 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Podlavická cesta-chodník-poškodená dlažba

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
14. apríla 2020 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Gaštanová-strom-neorezaný

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Gaštanová
20. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčná lampa

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová
27. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Havarijný stav chodníka

Centrum - F. Švantnera
05. augusta 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vrak auta

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
15. januára 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Zle zasypaná kanalizácia

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová
04. septembra 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné verejne osvetlenie

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová
31. októbra 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neosvetlena ulica

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Javorová
12. januára 2016 Komentáre0 Hodnotenie0