13. marca 2020

Mestský úrad v mimoriadnom režime

Oznamujeme verejnosti, že všetky oddelenia mestského úradu v Malackách, okrem podateľne a matriky sú pre verejnosť zatvorené. Úradné hodiny podateľne a matriky sú v pracovných dňoch od 08:00 - 11:00 hod. Ostatné pracoviská MsÚ pokračujú vo svojej činnosti, avšak bez osobných návštev verejnosti. Prosíme vás, aby ste na kontakt s oddeleniami a útvarmi MsÚ využili telefón alebo mail. Ďakujeme za porozumenie. Mestský úrad Malacky, spojovateľ - informátor: 034 / 79 66 100 Klientske centrum: alena.kmecova@malacky.sk Stavebné činnosti, životné prostredie: adriana.novotna@malacky.sk Investičné činnosti: milan.ondrovic@malacky.sk Ekonomické záležitosti (dane a poplatky): katarina.orgonova@malacky.sk Právne záležitosti: lenka.parakova@malacky.sk Hlavná kontrolórka: petra.kozuchova@malacky.sk Médiá: media@malacky.sk Komunálne služby (údržba, čistota mesta, komunálny odpad): tekos@tekosmalacky.sk