Chodník a prechod k Vánku, CVČ a zväzu telesne postihnutých.

Zodpovednosť za riešenie: Malacky

Vyriešený
meno
Mesto s dobrou adresou? 11. marca 2016

Chcem upozorniť na neriešený (nevyriešený) problém. V uvedenej lokalite je zvýšený pohyb rodičov s deťmi (materské centrum Vánok), školopovinných detí (Centrum voľného času) a telesne postihnutých (zväz telesne postihnutých).
Verím, že nájdete vhodné riešenie na vybudovanie chodníka. Pri pohľade z vonka sa zdá, že priestor na chodník existuje. Obávam sa, že ak sa chodník nevybuduje, uprednostní sa výstavba parkoviska na riešenie problému spôsobeného dokončením stavby PRIBINA 2 (obytný dom bez vybudovania parkovania na vlastnom pozemku).
Ďakujeme pán starosta:)

22. marec 2016

Malacky, mesto s dobrou adresou?

V minulosti bol (údajne) zamietnutý prechod pre chodcov cez ul. 1 Mája. Dôvodom mala byť vzdialenosť, medzi dvomi po sebe idúcimi prechodmi pre chodcov (P1 a P2).
Vzdialenosť medzi dvomi, po sebe idúcich prechodov pre chodcov, môže byť väčšia a akceptovateľná, ak sa vyznačí prechod P3, zruší sa P2 a pri budove Pribina 2 sa vybuduje novy prechod P4 (občianska vybavenosť, obchody).
V priložených obrázkoch posielam nákres.
PS: Hľadajú sa dôvody, prečo sa niečo nedá? ... alebo spôsoby, ako sa to dá.

ďakujeme
05. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za Vás podnet. Podnet bol postúpený na útvar strategického rozvoja, ktorý pripraví projektovú dokumentáciu a rozpočet na výstavbu chodníka. Následne bude výstavba zaradená medzi plánované investičné akcie. V tomto roku sa bude dobudovávať chodník z ľavej strany výbehu pre psov, ktorý poskytne alternatívnu trasu.

Milan Ondrovič, zástupca primátora
30. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
po renovácii Pribinovej ulice boli dobudované nové priechody pre chodcov. V rámci rekonštrukcie vnútrobloku Záhorácka bol realizovaný nový chodník a komunikácia ku Spojenej škole. Obnova vnútrobloku na M. Rázusa sa začne realizovať na jar tohto roku.

Matej Farkaš, MsÚ Malacky

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania