Stojiská kontajnerov na sídlisku JUH

Zodpovednosť za riešenie: Malacky

Vyriešený
meno
Malačan24 15. novembra 2017

Na viacerých miestach na sídlisku JUH sú nevhodne umiestnené kontajnerové stojiská, najmä na križovatkách ulíc L. Fullu/D. Skuteckého, D. Skuteckého/F. Malovaného a na L. Fullu neďaleko Lekárne. Tieto stojiská sú momentálne umiestnené nevhodne a zaberajú parkovacie miesta (ktorých je nedostatok) a taktiež zasahujú do cesty (prejazd vozidiel). Bolo by možné ich premiestniť (vytvoriť nové stojicko pri ul. D. Skuteckého/L. Fullu/F. Malovaného?

16. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
váš podnet bol postúpený referátu odpadového hospodárstva.

Matej Farkaš, MsÚ Malacky
08. december 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podnet bol preverený a bola vykonaná obhliadka stojiska za účasti pisateľa podnetu, preverený počet kontajnerov pre obe budovy zdravotníckych zariadení. Pre ambulancie, kaviareň, prevádzka pedikúry je 1100l kontajner stojaci pri budove. Pre druhú budovu sú 3 120l kontajnery, ktoré sú umiestnené vo vyhradenom priestore v budove.
Jana Chválová, MsÚ Malacky
13. august 2018

Malačan24

Nedalo by sa presunúť kontajnere (vo vyznačených lokalitách) niekam na lepšie miesto - vybudovať stojisko, aby kontajnery neboli na ceste a nezaberali parkovacie miesto? Vodiči potom parkujú na kilometre od kontajnerov a zbytočne tak zabraňujú plynulému prejazdu a "znižujú" počet parkovacích miest.
Ďakujem.
15. august 2018

Odpoveď samosprávy

Kontajnery umiestnené na okraji parkoviska nezaberajú parkovacie miesta, pretože sú na mieste, kde to určil projekt. Zrejme z úsporných dôvodov nebol vybudovaný pevný prístrešok, čo už dnes dávame pri nových stavbách do podmienok v rámci stavebného konania. Pripravuje sa zmena - k zámeru budovania polopodzemných nádob na odpad bola spracovaná vstupná analýza.( spádová oblasť, počet obyvateľov, inžinierske siete, dostupnosť) Na zasadnutí pracovnej skupiny k problematike posúdenia koncepcie modernizácie zberu komunálneho odpadu v Malackách a budovania a zabezpečenia kontajnerových stojísk v meste Malacky dňa 20.6.2018 z vytipovaných 14 lokalít Komisia odporúča ako prvé miesta budovať polopodzemné nádoby v lokalitách :
6. F Kostku pri trafo ( Záhorácka )
7. Záhorácka 47 – zozadu
8. Záhorácka 21- Parkovisko
11. L.Fullu 3
12. Skuteckého – Malovaného
K týmto lokalitám sa pripravuje dokumentácia potrebná k vydaniu stavebného povolenia s tým, že do rozpočtu na rok 2019 budú navrhnuté finančné prostriedky na realizáciu.

Ing. Jana Chválová, útvar výstavby a ŽP

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania