Michala Tillnera-dlhodobo odstavené-bez EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Malacky

Vyriešený

Neviem či si nikto robí z parkoviska na Juhu vrakovisko ale zasa je tu dosť áut bez pohybu a bez STK a EK. Je to pri prevádzke servisu na ul. Tillnera. Poprosím mesto o riešenie problému. Už pred nejakým časom bolo tu nahlásené dlhodobo odstavené nepojazdne auto a riešenie. Presunulo sa k plotu servisu. Pri situácii s parkovaním na juhu to je tu dosť smutné. A to podotýkam, že toto sú len auta bez STK. Ale bez pohybu je ich viac.

12. júl 2019

Róbert Visvader

Aj toto je tam bez STK a EK
12. júl 2019

Róbert Visvader

Aj toto je tam bez STK a EK.
12. júl 2019

Róbert Visvader

Aj toto je tam bez STK a EK..
17. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet. Odstavenými vozidlami sa bude zaoberať mestská polícia.
Kto? Mestská polícia

Gabriela Bedard
MsÚ
22. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

MsP Malacky má vedomosť o týchto dlhodobo odstavených vozidlách a vykonáva úkony vedúce k ich odstráneniu. Majitelia vozidiel s neplatnou STK a EK boli MsP oznámení na Okresný úrad, ktorý je oprávnený vo veci konať. Taktiež vykonávame šetrenie u podnikateľa, ktorý využíva k podnikaniu verejné parkovisko. O výsledku Vás budeme informovať.
13. august 2019

Odpoveď samosprávy

Intenzívne pokračujeme v činnosti na uvedených dlhodobo odstavených vozidlách sledujúc ich odstránenie.

Vladislav Kunák
MsP MsÚ MA
04. september 2019

Odpoveď samosprávy

K uvedenému podnetu bolo vykonané šetrenie, ktoré bolo zamerané na podozrenie z odstavovania motorových vozidiel opravovaných v auto-servise na verejnom parkovisku na sídlisku Juh. Šetrením bolo zistené, že pre účely servisu je prioritne využívané parkovisko na súkromnom pozemku.
Taktiež bolo zistené, že niektorí majitelia vozidiel pred opravou zaparkujú motorové vozidlá na verejné parkovisko bez vedomia servisu. Ak tieto vozidlá nemal servis prevzaté na opravu, za toto nenesie zodpovednosť. Ide o všeobecný problém na celom území mesta. Regulovanie áut parkovania je možné na základe parkovacej politiky, ktorá aktuálne nie je schválená.
Za parkovanie motorových vozidiel na verejnom parkovisku, ktoré mal servis prevzaté, bola uložená bloková pokuta a prevádzka bola upozornená na ustanovenie VZN č. 5/2009 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v meste Malacky pre právnické a fyzické osoby, vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami.
Uvedenej problematike sa budeme aj naďalej vo zvýšenej miere venovať.
Ďalšou skupinou vozidiel, odstavených na verejnom parkovisku, sú vozidlá bez platnej technickej kontroly a emisnej kontroly. Tieto vozidlá, pokiaľ nie sú odstavené v rozpore s horeuvedeným VZN, alebo nie sú vyradené z evidencie motorových vozidiel, nie je možné z verejného parkoviska odstrániť, pokiaľ nie sú vrakmi. Takéto vozidlá sú evidované a priebežne oznamované na OÚ, Odbor dopravy, ktorý je kompetentný prejednávať tento správny delikt a ktorý môže takéto vozidlá i vyraďovať z evidencie.
Vozidlá, na ktoré ste upozornili, sa aj po našom zásahu na uvedenom mieste už nenachádzajú.

Vladislav Kunák
MsP MsÚ MA
04. september 2019

Róbert Visvader

Ďakujem za odpoveď. Ešte poznámka : to parkovisko je priamo pod kamerou mestskej polície. Určite by sa dalo buď softvérovo ale trebárs snímkou dňa a po nejakom období porovnať dlhodobo odstavené vozidlá. Už tam dokonca máme aj pojazdný stánok "sladké pokušenie"dlhšie zaparkovaný.
25. september 2019

Odpoveď samosprávy

Pokračujeme v činnosti na uvedených dlhodobo odstavených vozidlách aj prívesného vozíka sledujúc ich odstránenie. Uvedená lokalita je vo zvýšenej pozornosti mestskej polície.

Vladislav Kunák
MsP MsÚ MA
09. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, pojazdný stánok bol odstránený.

Vladislav Kunák
MsP MsÚ MA

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania