Debraďská-zatopená cesta

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

V riešení
meno
Laura Dittel 09. apríla 2021

Debraďská ulica je počas silných prívalových búrok celá pod vodou. Domnievam sa, že fakt, že tam žije takmer výlučne rómska komunita, nie je dôvodom na takúto ignoráciu problému zo strany samosprávy. Problém by bolo možné vyriešiť dočasne vykopaním niekoľkých odvodňovacích rigolov, ktoré by odvádzali vodu do Bodvy, spolu s obyvateľmi ulice či v rámci VPP prác a aspoň zčasti tento problém sanovať. Namiesto toho teraz často vidíme, že na ulici stojí hasičské auto, ktoré vodu odčerpáva z dvorov.

19. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet, o probléme vieme a riešime ho v súčinnosti so zainteresovanými v rámci kompetencií mesta. Na definitívne vyriešenie tejto situácie nepostačuje len odvodnenie cestnej komunikácie, ktorá je v správe mesta , ale je potrebné riešiť aj nefunkčnú kanalizáciu v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a odvod zrážkovej vody zo striech majiteľov okolitých nehnuteľností. V súčasnosti prebiehajú rokovania a o riešení problému Vás budeme informovať.
Kto? Ing. Eva Tóthová- odbor investičných činností, Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Kedy? v priebehu mesiaca

Ing. Eva Tóthová- odbor investičných činností, Mestský úrad Moldava nad Bodvou
14. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Na spoločnom rokovaní MsÚ a VVS bolo konštatované, že k zaplavovaniu ulice počas dažďov dochádza z dôvodu neustáleho upchávania odvodových šácht komunálnym odpadom. Za tento stav zodpovedajú niekoľkí majitelia domov, ktorí odpad neumiestňujú do kontajnerov, ale rozhadzujú po priestranstve a v čase dažďov sa tento zhromaždí v šachte, ktorá takto nie je schopná absorbovať zvýšený prítok vody. Mesto v snahe čiastočne predísť tomuto problému umiestnilo do tejto lokality navyše 4 ks 1100 litrových kontajnerov. Systematické udržiavanie poriadku však už zabezpečiť nevie.
Vybudovanie odvodňovacích rigolov, ktoré by ústili do Bodvy nie je zákonné, nakoľko by sa jednalo o nepovolený zásah do ochranného pásma vodného toku a protipovodňovej hrádze v správe SVP.

Ing. Eva Tóthová- odbor investičných činností, Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Ing.Oliver Kovács - oddelenie odpadového hospodárstva, Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania