Debraďská-kanalizácia-upchatá

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

Vyriešený
meno
Ruzena Gaborova 17. mája 2023

Ja ako občan Moldavy si slušne platím svoju povinnosť voči mestu moldava tak žiadam pána primátora aby vyriešil nás problém ktorý stále vzniká keď padá dážď a my nemôžme preist cez cestu ani do školy nemôžem pustiť deti tie kanály sú stále zapchate nestíhajú problém tu máme už roky a nikto stým nič nerobí potom načo tu máme mesto keď problém nechcú ani vidieť naj príde sa nato pozrieť keď je voda aj mi chceme žiť ako normálny ľudia a nie sa kúpať v smradlavej vody žiadam vás o prešetrenie

27. jún 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Tento problém mesto permanentne rieši už druhým rokom. Opätovne sme o pomoc požiadali Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť VS, ktorá 14. júna jednorázovo stiahla vodu z ulice, ale upozornila na to, že je to riešenie len dočasné:
Dažďová voda z ulíc Hlavná smer Jasov, ul Záhradná a ul. Debraďská ( dažďové vpuste ) je zvedená potrubím DN800 ŽB do rieky Bodva. Nakoľko posledná lomová šachta je upchatá a dažďová voda neodteká do rieky, voda sa hromadí na najnižšom bode a vyteká na konci ul. Debraďská / zaplavuje celú ulicu.
Zároveň navrhla takéto riešenie:
Odkryť poklopy jednotlivých šachiet ( sú označené aj v teréne ) tak, aby sme ich vedeli otvoriť a vyhotoviť kamerový záznam. Zároveň, ale je nutné vyčistiť poslednú lomovú šachtu na konci Debraďskej ulice pri rodinnom dome č. 18. Následne bude možné čistenie úseku až po vyústenie do rieky. Taktiež bude potrebné vykosiť priestor vyústenia od náletových drevín.
Následne mesto podľa odporúčaní VVS dalo 20.6.2023 vyčistiť poslednú lomovú šachtu a 27.6. 2023 sa mohlo pristúpiť k čisteniu potrubia. Práce však potrvajú dlhšie.
Príčinou upchávania šách a následne aj kanalizácie sú hrubé nečistoty, ktoré obyvatelia tejto ulice nehádžu do smetných nádob a kontajnerov, ale na ulicu a verejné priestranstvá . V roku 2019 mesto riešilo tento problém pridaním 3 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa vyvážajú podľa potreby. Udržiavanie poriadku v domoch a ich okolí však už mesto zabezpečiť nevie.
Kto? Mestský úrad Moldava nad Bodvou a dodávatelia: VVS a Amare Roma

Ing. Eva Tóthová , odbor investičných činností , Mestský úrad Moldava nad Bodvou
03. júl 2023

Ruzena Gaborova

Ďakujem pekne v mene našej rodine som rada že môžem sa obrátiť na mesto moldava keď to najviac potrebujeme

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.