Schátralá budova nedokončenej plavárne

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

Vyriešený
meno
Oliver 20. apríla 2015

Dobrý deň
Ruderálny porast bol odstránený. Aký je zámer mesta zo schátralou budovou? Bude odstránená?

14. máj 2015

Odpoveď samosprávy

Pozemok ani budova nie je vo vlastníctve mesta. Mesto vyčistilo tieto priestory z dôvodu zabránenia zdržiavania sa občanov na týchto miestach a tiež z dôvodu ochrany životného prostredia.

Bc. Henrieta Tóthová, sekretariát primátora
21. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
tak ako znela odpoveď samosprávy zo dňa 14. 5. 2015 na Váš podnet, predmetná budova nie je vo vlastníctve mesta, preto skutočne nie je možné odpovedať na otázku, aký je zámer mesta s touto stavbou. Ide o súkromné vlastníctvo, teda jedine vlastník stavby môže rozhodnúť o tom, aký zámer s ňou má v budúcnosti - či ju odstráni alebo ju bude rekonštruovať na ten istý alebo iný účel; vždy to však musí realizovať v súlade s platným územným plánom mesta, ktorý je záväzný aj pre súkromných vlastníkov nehnuteľností. Neoficiálne však je možné uviesť, že v blízkej budúcnosti /v kalendárnom roku 2016/ sa pravdepodobne začne riešiť jej prestavba.

Ing. Eva Berníková
Spoločný obecný úrad Moldava nad Bodvou /stavebný úrad/
23. júl 2016

****

Budovy sú už zbúrané, a na mieste sa začala výstavba predajne Lidl. Dokončenie stavby ja naplánovaná na október 2016.
14. február 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v roku 2016 došlo k predaji pozemkov, na ktorých boli budovy nedokončenej plavárne zbúrané. V súčasnej dobe je na tom pozemku postavená predajňa LIDL.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.