Parkovisko na Ĺ.Štúra 3 a 4, pod vodou stále po daždi

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

Vyriešený

Zaslal: ERIKA, 02. marca 2016

Parkovisko zaplavené po poldennom daždi na Nám. Ĺ.Štúra 3 a 4, aj keď bol minulý rok vyčistený kanál, je nemožné zaparkovať a vystúpiť Z auta bez toho, aby sme sa nemuseli brodiť vodou. Polovica parkoviska je vždy pod vodou po daždi. Poprosím a riešenie tohoto dlhodobého problému.DAKUJJEM

15. máj 2016

Iveta Kmeťová

Zatopené parkovisko

Na Nám Ľ. Štúra 1-4 na parkovisku neodteká dažďová voda
07. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, tento problém sa už rieši dlhodobo, minulý rok sa vykonalo v réžii mesta čistenie kanalizačných šácht od rôznych nánosov. Je veľká pravdepodobnosť, že už kanalizačné rúry sú upchaté a nestíhajú odvádzať zrážkovú vodu. Táto problematika sa bude riešiť dodávateľsky v spolupráci s VVS, a.s., kedy sa budú musieť tlakovo prepláchnuť kanalizačné rúry silným mechanizmom, ktorý má k dispozícii VVS, a.s.

Ing. Waldemar Vislay, vedúci výstavby a územného plánovania
17. august 2016

Zoltán Cyklista

Ten Problém sa vôbec nerieši už dlhú dobu (prvé fotky sú z 2. marca). Po daždoch máme stále to isté. Nemôžeme vystúpiť z auta. Aj chodník je stále pod vodou po daždi - už aj petíciu sme písali kvôli chodníku a stále nič. Stále len výhovorky a žiadne konkrétne riešenie. Dokedy bude ten stav pretrvávať??????????
24. august 2016

Odpoveď samosprávy

V súčasnosti ešte prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa nových chodníkov, po ukončení obstarávania sa môže začať s opravou jestvujúcich chodníkov, avšak najskôr v októbri tohto roku 2016. Oprava chodníka na Nám. Ľ. Štúra 1, 2, 3, 4 je tiež naplánovaná na nový dlažbový chodník v celkovej dĺžke 130,0 m.
Na poslednom Mestskom zastupiteľstve bola schválená oprava lokalít, kde je potrebné akútne riešiť zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd, medzi nimi je aj lokalita Nám. Ľ. Štúra 1, 2, 3, 4.


Ing. Waldemar Vislay, vedúci výstavby a územného plánovania
04. december 2017

Odpoveď samosprávy

Všetky rozvody pre zrážkovú vody sa prečistili a pretlakovali, v súčasnosti voda v tejto lokalite sa dlhodobo nezadržiava., túto lokalitu budeme aj naďalej kontrolovať a sledovať. Týmto považujeme Váš podnet za vyriešený

Ing. Waldemar Vislay. vedúci výstavby a územného rozvoja

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.