Verejné osvetlenie blízko vzdušného vedenia

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

Vyriešený
meno
Štefan 24. novembra 2016

Novopostavené stĺpy pred potravinami MilkAgro (oproti Gymnáziu Štefana Moyzesa) sú nebezpečne blízko elektrických vedení, cca 1cm.
Ja len pevne verím, že vzdušné vedenie je nefunkčné, alebo vypnuté. Nenašiel som však tam žiaden nápis, ktorý by na to upozornil, resp. ukľudnil.

25. november 2016

Odpoveď samosprávy

V lokalite na ul. ČSA, Krátka, Školská sa ešte v decembri tohto roku dokončia stavebné práce týkajúce sa náhrady nevyhovujúcej siete vzdušných NN vedení za siete nových podzemných vedení, pričom sa demontujú všetky podperné body (betónové stĺpy) a realizujú sa aj nové domové prípojky, samozrejme v zmysle nových platných legislatívnych noriem. Z toho dôvodu sa osadili nové stĺpy verejného osvetlenia s prekládkou osvetľovacích telies. Jestvujúce vzdušné vedenie je už nefunkčné a NN rozvody sú už využívané novým podzemným vedením.

Ing. Waldemar Vislay, vedúci výstavby a územného plánovania
28. december 2016

Odpoveď samosprávy

V lokalite na ul. ČSA, Krátka, Školská sa v polovici decembra 2016 odstránili nevyhovujúce siete vzdušných NN vedení a demontovali sa všetky podperné body. NN rozvody boli nahradené novým podzemným vedením, ktoré sú plne funkčné. Týmto považujeme stav za vyriešený. Ďakujeme za Váš podnet.

Ing. Waldemar Vislay, vedúci výstavby a územného plánovania

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania