SNP-chodník-poškodená dlažba

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

Vyriešený

Dobrý deň,
Chodník - zámková dlažba v smere križovatka SNP /Rožňavská je poškodený.

30. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet. Na zlý stav tohto frekventovaného chodníka už upozorňoval aj primátor mesta v štúdiovej besede v mestskej televízii a zaznel aj v interpeláciách poslancov na 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva- takže o ňom vieme a považujeme ho za opodstatnený. Problémom je, že tento chodník nebol zahrnutý do harmonogramu opráv, ktorý schválilo zastupiteľstvo spolu s rozpočtom, nakoľko v čase posudzovania jeho stav nebol až taký kritický. Pri výstavbe tejto cestnej komunikácie sa nerátalo s ním, že po ňom budú prechádzať aj autá a chodník ako aj osadené cestné obrubníky nie sú na to dimenzované. Pod havarijný stav sa podpisujú aj intenzívne dažde. To však neznamená, že sa týmto problémom nebudeme zaoberať. Momentálne sa na Mestskom úrade vyčísľuje rozpočet potrebný na opravu chodníka a výmenu cestných obrubníkov a následne sa podľa ceny rozhodne o tom, či je jeho oprava možná z prostriedkov ušetrených z verejných obstarávaní na tento účel alebo bude potrebné túto požiadavku riešiť v zastupiteľstve návrhom na úpravu rozpočtu. O vyriešení podnetu Vás budeme informovať.

Kto? Mestský úrad - správa mestskej zelene alebo mestské zastupiteľstvo ( ak si vyžiada úpravu rozpočtu)
Kedy? do 1 alebo 3 mesiacov

PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.- prednostka MsÚ Moldava nad Bodvou
25. február 2021

Odpoveď samosprávy

Podnet bol vyriešený v decembri 2020 rekonštrukciou cesty aj chodníka na SNP 3.

PhDr. Jana Kovácsová- mediálny odbor Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania