Rožňavská-kanalizácia-upchatá

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

Uzavretý
meno
Miroslav 27. júna 2019

Na nádvorí pred bytovkou na ulici rožňavskej 14 a 16 je upchatá vpusť dažďovej vody a po každom daždi sa vytvára obrovská mláka a obyvatelia bytoviek sa poriadne nevedia dostať domov.

15. júl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý den,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
15. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
O tomto probléme vieme, ale pravdepodobne ide o poruchu závažnejšieho charakteru, za ktorú nenesie zodpovednosť mesto.
Vpusť je vyčistená ( obrázok) len voda odteká pomalšie a kanalizácia je menej priechodná. Koncom minulého roku pracovníci mestského úradu- správy mestskej zelene - vyčistili vpusť aj kanalizáciu vlastným zariadením, ale problém sa opakuje. Na prečistenie kanalizácie je potrebné výkonnejšie zariadenie, ktoré je potrebné si prenajať. To už však nie je záležitosť mesta a tento problém bude potrebné riešiť v súčinnosti s vlastníkmi, správcom domu a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Preto Vám odporúčame obrátiť sa na správcu Vášho domu.
Zároveň by sme Vás chceli ako zodpovedných vlastníkov poprosiť, aby ste dozreli aj na zámerné poškodzovanie kanalizácie – ( obrázok) - lebo práve predmety väčších rozmerov a z nerozložiteľného materiálu násilne vtlačené do vpustí poškodzujú kanalizáciu a spôsobujú problémy, o ktorých píšete.
Kto? Investičný odbor MsÚ , Mestské bytové hospodárstvo
Kedy? Zo strany mesta je podnet vyriešený- nejde o upchatú vpusť

PhDr. Jana Kovácsová - odbor masmediálnej komunikácie, Mestský úrad Moldava nad Bodvou
15. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
O tomto probléme vieme, ale pravdepodobne ide o poruchu závažnejšieho charakteru, za ktorú nenesie zdopovednosť mesto.
Vpusť je vyčistená ( obrázok) len voda odteká pomalšie a kanalizácia je menej priechodná. Koncom minulého roku pracovníci mestského úradu- správy mestskej zelene - vyčistili vpusť aj kanalizáciu vlastným zariadením, ale problém sa opakuje. Na prečistenie kanalizácie je potrebné výkonnejšie zariadenie, ktoré je potrebné si prenajať. To už však nie je záležitosť mesta a tento problém bude potrebné riešiť v súčinnosti s vlastníkmi, správcom domu a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Preto Vám odporúčame obrátiť sa na správcu Vášho domu.
Zároveň by sme Vás chceli ako zodpovedných vlastníkov poprosiť, aby ste dozreli aj na zámerné poškodzovanie kanalizácie – ( obrázok) - lebo práve predmety väčších rozmerov a z nerozložiteľného materiálu násilne vtlačené do vpustí poškodzujú kanalizáciu a spôsobujú problémy, o ktorých píšete.
Kto? Investičný odbor MsÚ , Mestské bytové hospodárstvo
Kedy? Zo strany mesta je podnet vyriešený- nejde o upchatú vpusť

PhDr. Jana Kovácsová - odbor masmediálnej komunikácie, Mestský úrad Moldava nad Bodvou
31. júl 2019

Miroslav

Dobry deň, upozorniť obyvatelou môžem aby nehadzali väčšie predmety do vpuste, ale do svedomia im zasiahnuť neviem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania