Severná-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

Vyriešený
meno
Igor 13. augusta 2019

Romske deti a ich vycinanie pri Bodve.

19. august 2019

Odpoveď samosprávy

Váš podnet sme postúpili odboru MSÚ- Správe mestskej zelene. O riešení Vás budeme informovať.

PhDr. Jana Kovácsová - mediálne oddelenie, Mestský úrad Moldava nad Bodvou
27. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Váš podnet sme podstúpili vecne príslušnému odboru MsÚ - správe mestskej zelene, ktorá zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev. Avšak po diskusii s vedením mesta sme dospeli k riešeniu, ktoré je síce zdĺhavejšie, ale z nášho pohľadu spravodlivejšie a predpokladáme, že bude mať aj výchovný efekt. Požiadali sme Úrad práce, socialych vecí a rodiny Košice- okolie, či by nám nevedel poradiť a vypomôcť ako do čistenia zainteresovať tých, ktorí neporiadok spôsobili- t.j. prevažne obyvateľov z ulice Debraďskej a Janka Kráľa. ÚPSVAR Košice- okolie nám prisľúbil pomoc pri čistení a odstraňovaní čiernych skládok z ustanovenia Zákona o hmotnej núdzi- § 10, podľa ktorého občan, ktorý poberá túto dávku je povinný odpracovať 32 hodín mesačne pri verejno- prospešných prácach.
Vzhľadom na to, že momentálne došlo k personálnej zmene a ako koordinátor týchto prác nastupuje nová štátna zamestnankyňa z Úradu práce z Košíc- s prácami sa začne až na budúci týždeň. Po vyčistení priestranstva uverejníme aj fotografie.

PhDr. Jana Kovácsová - mediálne oddelenie, Mestský úrad Moldava nad Bodvou
04. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
tak ako sme Vám avizovali, dnes sa začalo s čistením priestranstiev v na brehoch rieky Bodvy obyvateľmi ulíc Debraďská a Janka Kráľa za asistencie koordinátorky ÚPSVAR Košice- okolie a pracovníkov oddelenia MsÚ Správy mestskej zelene. Postupne sa budú čistiť aj ďalšie znečistené priestranstvá. Fotografie v prílohe.

PhDr. Jana Kovácsová - mediálne oddelenie, Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.