Hlavná-Verejné služby-iné

Zodpovednosť za riešenie: Moldava

Vyriešený
meno
kedvidimpoviem 11. januára 2020

V piatok, 10.01 bola vykonaná skúška sirény. Nevedel som, či je to ostrý poplach, či mám baliť rodinu a utekať do krytu alebo či je opäť raz "zlá osoba na zlom mieste" (autocenzúra). Siréna prerušovaným tónom totiž hlásila "Všeobecné ohrozenie" ale dnes možno aktuálny "Letecký poplach" !!!
Roky sa skúška robila 2 min neprerušovaným tónom, čo malo svoj zmysel aj logiku. Prosím dajte po rukách tej aktívnej osôbke a keď nedokáže zapnúť ani jeden gombík, tak ..... a snáď sa nájde niekto, kto to zvládne.
Ďakujem

15. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet-je oprávnený a postupujeme ho na príslušný úrad.
Prešetrili sme, kde nastala chyba a dnes sme Váš podnet preposlali na Okresný úrad Košice okolie - odbor krízového riadenia- odkiaľ očakávame odpoveď a vysvetlenie.
Skúšku sirén realizuje mesto prostredníctvom mestského rozhlasu, ktorý prevádzkuje Mestské kultúrne stredisko. Obe tieto zložky len zabezpečujú odvysielanie hotových pripravených MP3 súborov doručených zo spomínaného OÚ Košice- okolie, kde už sú druhy sirén aj sprievodné hlásenia vopred nahraté. Zo strany mesta, ani zo strany MsKS nedošlo k zámene. Problém nastal v tom, že zvukový súbor s názvom: Všeobecné ohrozenie ( dlhý neprerušovaný tón , ktorý sa má používať pri skúške) - obsahoval iný zvukový záznam (Letecký poplach - kolísavý tón) . Ani jedna z našich inštitúcii nemá za úlohu preverovať, či sú na súboroch nahrané správne zvuky. Avšak teraz kontrolou všetkých súborov chybu samozrejme napravíme. Po doručení odpovede z okresného úradu Vám ju prepošleme. Aj keď na začiatku a konci hlásenia bol odvysielaný aj oznam, že ide o skúšku sirén a občania už dlhodobo evidujú, že sa tak deje o 12.00 hodine každý prvý piatok v mesiaci- súhlasíme s Vami, že takéto „ omyly“ by sa stávať nemali.

PhDr. Jana Kovácsová - mediálne oddelenie, Mestský úrad Moldava nad Bodvou
09. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Konkrétnu odpoveď na našu otázku z OÚ Košice okolie sme nedostali, poslali nám však v deň skúšky sirén nové usmernenie aj s novými zvukovými prílohami, kde už boli - predpokladáme, že správne a overené- zvuky sirén. Vysvetlenie, či došlo k chybe a kto ju spôsobil tam však nebolo. Náprava však zjednaná bola.
Kto? Ing. Katarína Gacsayová- odbor správy majetku - oddelenie mestského majetku

PhDr. Jana Kovácsová, odbor masmediálnej komunikácie, Mestský úrad Moldava nad Bodvou

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.