Nebezpečná výmoľová erózia

Zodpovednosť za riešenie: Myjava

Vyriešený

Zaslal: Vladislav Marko, 07. októbra 2015 Odoslané z mobilnej aplikácie

V kat. území Turá Lúka, na parcele registra C, parc. č. 585/14, ktorej vlastník je Mesto Myjava sa nachádza nebezpečný výmoľ, v niektorých miestach hlboký cca. až 3m. Od hranice susediaceho pozemku je vzdialený cca. 4m. Je dôvodná obava, že pôdna erózia takéhoto rozsahu narušuje statiku stavieb stojacich na susediacej parcele. Zároveň znamená i nebezpečenstvo úrazu, najmä pre deti. Z týchto dôvodov Vás pán primátor prosím o neodkladné riešenie tejto situácie. S úctou JUDr. Vladislav Marko PhD.

13. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň želám!

Váš podnet som nahlásil, pán primátor sa pôjde na to v stredu 7. 10. 2015 pozrieť.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava
13. október 2015

Odpoveď samosprávy

Pardón, zle som uviedol dátum. Myslel som stredu 14. 10. 2015.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava
15. október 2015

Vladislav Marko

Dobrý deň prajem p. Hrin, oceňujem záujem vedenia mesta Myjavy zaoberať sa vzniknutou situáciou a verím, že aj naďalej budete postupovať rovnako zodpovedne a promtne pri riešení tohto problému ako aj podnetov od ostatných obyvateľov mesta Myjavy. S pozdravom Marko
22. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň želám!

Spomínaná obhliadka bola urobená, výmoľ bude upravený a spevnený kameňom. Práve budú vykonané hneď, ako to umožní počasie, aby sa okolité pozemky nerozbili technikou.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava
22. október 2015

Odpoveď samosprávy

Pardón, ospravedlňujem sa za preklep. Má byť uvedené práce, nie práve.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava
02. november 2015

Vladislav Marko

Dobrý deň prajem p. Hrin. Veľmi pekne Vám ďakujem za poskytnutie informácií ohľadne prijatia rozhodnutia kompetentných realizovať úpravu spevnenia výmoľu. Osobne budem tiež veľmi rád, ak by sa potrebné práce uskutočnili ešte v tomto období. Obmedzenia ostatných užívateľov pozemku by sa tak minimalizovali. S pozdravom Marko.
22. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem.

Ako už uviedol pán Hrin, pre upravenie výmoľu je potrebné vhodné, teda suché počasie. Z tohto dôvodu vychádza ako najpravdepodobnejší termín realizácie jar budúceho roku.


Tomáš Marek, Mestský úrad Myjava
21. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň želám!

Ospravedlňujem sa za dodatočnú reakciu, ale výmoľová erózia bola odstránená ešte počas rekonštrukčných prác na rieke Myjava v mestskej časti Turá Lúka počas minulého roka.

Marek Hrin, Mestský úrad Myjava

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.