Parkovisko za mestským úradom

Zodpovednosť za riešenie: Myjava

V riešení
meno
Radovan Kizek 20. mája 2018

Parkovisko za mestským úradom je dosť nešťastne navrhnuté, autá trčia do chodníka, niekedy sú až cez celý chodník, cez pracovné dni, keď je cesta dosť frekventovaná, parkovisko je plné a chodci musia ísť po ceste. Myslím, že je to aj proti vyhláške, autá musia pri parkovaní ponechať určitý priestor pre chodcov. Boli by vhodné to inak vyriešiť.

24. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem!

Parkovisko bolo vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou. Momentálne sú možné dve riešenia. Ponechať ho v súčasnom stave alebo ho zrušiť s tým, že by bol v danom mieste iba chodník

Tomáš Marek, MsÚ Myjava
28. máj 2018

Radovan Kizek

Dobrý deň.
Projektovú dokumentáciu a jej schválenie nespochybňujem, mám na mysli zákon č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 25, odsek 1: Vodič nesmie zastaviť a stáť: q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2, tam sa píše Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Z toho mi vyplýva, že tam nesmú parkovať vozidlá tak, aby nechali na chodníku priestor menší ako 1,5 m.

Mám Vašu odpoveď chápať tak, že si mám vybrať z Vami navrhnutých riešení? Navrhujem teda, aby ste to vyriešili v súlade so zákonom č. 8/2009 a zároveň s potrebami obyvateľov mesta Myjava, ktorí potrebujú parkovať a aj používať chodníky. Ak tam autá parkujú v rozpore so zákonom, mala by sa o to zaujímať polícia, či už mestská alebo štátna. Prípadne vodičom, ktorí pozabudli na tento bod pripomenúť ich povinnosť vyznačením zákazu státia na chodníku pomocou prečiarknutej plochy,
30. máj 2018

Zuzana

Pokiaľ viem, tento problém sa riešil už minulý rok v januári. A to tak, že pracovníci mesta dávali obyvateľom otázky ako si predstavujú riešenie problému. Bývam na Hurbanovej ulici a preto po tom chodníku chodím denne niekoľkokrát. Keď tu parkuje väčšie auto ľudia chodia po ceste, a problém je aj v tom, že ak je parkovisko plné cez veľké autá je ťažko vidieť, či niektoré za ním stojace necúva von z parkoviska. Je to problém nielen pre chodcov ale aj samotných vodičov, pretože sa nemôžu dobre rozhliadnuť. Ale to je všetkým známa vec.
Len som chcela upozorniť, že o tomto probléme vie mesto už dávno.
12. august 2018

Radovan Kizek

Dobrý deň.
Podarilo sa Vám nájsť vhodné riešenie? Ak sa nič lepšie nenájde, navrhujem parkovisko zrušiť úplne. Keď sa tam niekomu niečo stane, bude už neskoro.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania