Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – 12. októbra 2021

Nový spôsob nahlasovania podnetov týkajúcich sa osvetlenia

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, radi by sme vás informovali o novom spôsobe nahlasovania podnetov týkajúcich sa verejného osvetlenia.

Komu nahlásiť podnet pri poruchách osvetlenia?

prosíme, všetky podnety týkajúce sa porúch osvetlenia nahlasovať prostredníctvom tohto formuláru: www.slm.lighting/hsvo/p.index.jsp

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému?

v prípade pretrvávajúcej poruchy, alebo v prípade dlhodobo neriešeného problému, alebo ak je osvetlenie chýbajúce/nevyhovujúce, môžete nás kontaktovať emailom: [email protected]