Dubíkova ul. - Zarastený chodník

Zodpovednosť za riešenie: Nitra

Vyriešený
meno
Nitra, moje mesto (Fb) 09. júna 2015

Dobrý deň,
dva stromy vyrástli natoľko, že bránia prechodu po mestskom chodníku.
Prosíme o ich opílenie.
Ďakujeme
Nitra, moje mesto (Fb)

12. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dve borovice rastúce na samom okraji novovybudovaného chodníka na Dubíkovej ul. v Mlynárciach v Nitre by po odstránení konárov prekážajúcich bezpečnému pohybu chodcov mali za následok výrazné sadovnícko-estetické znehodnotenie a narušila by sa prirodzená stabilita stromov. Miesto na ktorom rastú im neposkytuje dostatok voľného priestoru potrebného pre dlhodobý rast a vývoj. Vzhľadom na nevhodnú polohu predpoklady ich ďalšieho pestovania sú časovo silno obmedzené. Útvar hlavného architekta pri MsÚ v Nitre preto odporučil napriek dobrému zdravotnému stavu ich asanáciu. Tá môže byť vykonaná až na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia o výrube drevín.

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta, Ing. Peter Žuffa, Tel.037/6502319
15. jún 2015

Nitra, moje mesto (Fb)

p. Žuffa ďakujeme za odpoveď a riešenie podnetu.
Sme radi, že po chodníku sa bude dať opäť kráčať
20. jún 2016

Nitra, moje mesto (Fb)

Ďakujeme zúčastneným za pomoc pri vyriešení podnetu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania