Rozpadajúca sa socha

Zodpovednosť za riešenie: Nitra

V riešení
meno
Michal 31. marca 2018

Na konci Hornostavskej ulice vedľa Baby room je na stĺpe umiestnená socha, ktorá pomaly chátra. Ak má nejakú historickú alebo umeleckú hodnotu, bolo by ju potrebné zachrániť

05. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Ide o sochu sv.Urbana, dielo ľudovej tvorivosti, ktoré je tematicky späté s miestnou lokalitou bývalých vinohradov. Socha sa nachádza na pozemku č. 537/4, jedná sa o súkromný pozemok.
Prosím, obráťte sa na vlastníka pozemku.
Mesto Nitra v snahe napĺňať §14 z. 49/2002 Z.z.o ochrane pamiatkového fondu každoročne vyčleňuje finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Nitry na opravu a ochranu pamiatkového fondu v majetku mesta, alebo prostredníctvom dotácií podporuje aktivity iných vlastníkov pamiatok na území mesta. Od r. 1992 sa venuje mesto Nitra aj reštaurovaniu diel , ktoré nemajú určeného vlastníka a nachádzajú sa na verejných plochách.

Mgr. Iveta Žitňanová, referent pre pamiatky a pamätihodnosti, odbor kultúry, MsÚ Nitra
05. apríl 2018

Michal

Myslim ze kontaktovanie majitela pozemku zo strany mesta ma vacsiu vahu ako zo strany obcana. Teda ak ma mesto zaujem o zachovanie kulturneho dedicstva.
06. august 2019

Michal

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený
07. august 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý den,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
19. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, socha sv. Urbana na Hornostavskej ulici je umiestnená na súkromnom pozemku, nie je vo vlastníctve mesta, ani vo vlastníctve majiteľa pozemku.
Mesto vykonalo kroky s cieľom zistenia vlastníka sochy (dopytom) už na základe Vášho prvotného podnetu, k vlastníctvu sochy sa nikto neprihlásil.
Mesto Nitra sa venuje aj reštaurovaniu diel, ktoré nemajú určeného vlastníka a nachádzajú sa na verejných plochách. V prípade predmetnej sochy však ide o umiestnenie na súkromnom pozemku.
Preveríme možnosť financovania obnovy diela z mestského rozpočtu.
Mesto nemá iné zákonné možnosti vykonať akékoľvek kroky a postupy k záchrane sochy.

S pozdravom
Iveta Žitňanová

odbor kultúry
Mestský úrad v Nitre
25. február 2020

Michal

bez zmeny
03. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mesto Nitra si objednalo u reštaurátora - člena Komory reštaurátorov, posúdenie stavu predmetnej sochy, špecifikáciu jednotlivých krokov vedúcich k jej obnove a určenie približnej hodnoty ceny v zmysle obnovy.
Po určení jej výšky Komisia MZ pre kultúru a kreatívny priemysel posúdi možnosť financovania obnovy diela z mestského rozpočtu a nakoľko sa dielo nachádza na súkromnom pozemku, preverí zákonné možnosti jeho prípadnej obnovy.
Financie na obnovu a opravu umeleckých diel pre rok 2020 sú už adresne rozdelené.
S pozdravom
Mgr. Iveta Žitňanová
odbor kultúry

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.