Jedlíkova-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Nitra

Uzavretý
meno
Igor Drotár 11. februára 2019

Jedlíkova 1 - 23 - súčasný stav: 6 ks kontajner na komunálny odpad, 1 ks na plasty, 1 ks na papier a 1 ks na sklo. - čo je cca 256 bytových jednotiek, cca 1200 obyvateľov absolútne nedostatočné. Navrhujem v uvedenom priestore vybudovať polopodzemné kontajnery. Odhad: 2 ks komunálny odpad, 1 ks plasty a 1 ks papier. Je potrebné to preveriť - každý týždeň plasty - papier v okruhu 50 metrov.

12. február 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň

Mesto Nitra stanovuje počet nádob na počet obyvateľov v danej lokalite.
Na polopodzemné kontajnery treba podať oficiálnu žiadosť. Momentálne je tých žiadostí veľa, finančné možnosti sú obmedzené.

NKS
12. február 2019

Igor Drotár

Ďakujem za odpoveď, ale očakával som inú. Ak považujete 1 smetnú nádobu na plasty pre počet obyvateľov v danej lokalite za dostačujúci, tak asi máte také výpočty ako na Ministerstve školstva. Veď tu žije odhadom na Jedlíkovej 1-23 cca 1000-1200 obyvateľov. Ale to som Vám už napísal v upozornení - oznámení. Čo sa týka kontajnerov,v roku 2018 som sa telefonicky informoval, že je pred voľbami, že to sa uvidí po voľbách, neskôr sa bude rozhodovať, bla bla.
V priebehu roka podáme žiadosť aj s podpismi obyvateľov, resp. zástupcov vlastníkov. Očakávam, že si zodpovední pracovníci preveria priority, prípadne možnosti ( takú odpoveď som zhruba očakával).
13. február 2019

Odpoveď samosprávy

Odpoveď samosprávy:

Neporiadok na stojisku a v jeho okolí je problém, ktorý sa týka mnohých miest v Nitre. Je to záležitosť nedisciplinovanosti a ľahostajnosti občanov a nie je v silách Nitrianskych komunálnych služieb, aktivačných pracovníkov, aby zabezpečili permanentnú čistotu a poriadok v celom meste.

Na uvedenej ulici nie je len 6 ks kontajnerov, na jej konci sú ďalšie 3 ks kontajnerov na komunálny odpad. Pridanie ďalších kontajnery by šlo na úkor parkovacích miest, ktorých je, špeciálne na sídlisku Klokočina, akútny nedostatok. Treba si to teda poriadne rozmyslieť. Čo sa týka vybudovania stojiska polo- podzemných kontajnerov alebo rozšírenia existujúceho stojiska mal by podať žiadosť zástupca vlastníkov alebo správca bytového domu. Žiadosť treba doručiť na podateľňu Mestského úradu. Na žiadosť dostanete písomnú odpoveď
S pozdravomMgr. Martin Pavelka
referent pre odpadové hospodárstvo
tel.č.: 037/6502236

Mestský úrad Nitra
Odbor komunálnych činností a
životného prostredia
13. február 2019

Igor Drotár

Vážený pán Pavelka, nemám záujem si s Vami dopisovať, ale môj podnet nebol na neporiadok na stojisku - stojiskách. Na druhej strane som rád, že ste sa uvedeným podnetom zaoberali a zistili ste, že tam sú ešte tri kontajnery na komunálny odpad. To ale opäť nebol hlavný problém, na ktorý som upozorňoval, ale najväčší problém je jedna nádoba na plasty pre cca 250 bytov. Žiadosť o možnosť inštalovania polozapustených kontajnerov predložíme doporučovaným spôsobom. Výsledkom našej komunikácie, do doby kým sa to vyrieši, by mohlo byť pridanie minimálne jednej nádoby na plast a jednej na papier ( v súčasných priestoroch s minimálnou úpravou terénu), bez záberu čo len jedného miesta na parkovanie. V prípade záujmu som Vám k dispozícii. Ešte raz Vám ďakujem za Váš záujem a reakciu.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.