Popradská-chodník-výtlk

Zodpovednosť za riešenie: Nitra

V riešení

výtlky na chodníku poblíž križovatky popradská Kmeťová

05. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Odbor komunálnych činnosti a životného prostredia - Stredisko mestských služieb žiadosť zaevidoval a po posúdení závažnosti, zahrnie odstránenie závady do zoznamu „Opráv miestnych komunikácií /MK/ a chodníkov na rok 2019“. Odstraňovanie nahlásených a zistených závad prebieha podľa dôležitosti, až do vyčerpania finančného krytia. Nahlásených závad, výtlkov na MK a chodníkov je veľké množstvo a denne pribúdajú. Veríme, že sa nám podarí podstatnú časť vyriešiť k spokojnosti všetkých užívateľov MK a chodníkov.
S pozdravom


OKČ-ŽP-Stredisko mestských služieb
12. október 2019

Michal

nevyriešené
10. február 2020

Michal

bez zmeny
12. február 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Ďakujem Vám za aktuálnu informáciu k podnetu ktorý bol opätovne zaslaný Stredisku mestských služieb.

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová
13. február 2020

Odpoveď samosprávy

Stredisko mestských služieb po posúdení závažnosti, zahrnie odstránenie závady do zoznamu „Opráv miestnych komunikácií /MK/ a chodníkov “. Odstraňovanie nahlásených a zistených závad prebieha podľa dôležitosti, až do vyčerpania finančného krytia. Nahlásených závad, výtlkov na MK a chodníkov je veľké množstvo a denne pribúdajú. Veríme, že sa nám podarí podstatnú časť vyriešiť k spokojnosti všetkých užívateľov MK a chodníkov.

Stredisko mestských služieb
24. máj 2020

Michal

bez zmeny.
25. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Podnet preposielam na riešenie odboru investičnej výstavby a na vedomie VMČ č. 5.
Prajem pekný deň .

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová
26. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Prijali sme od Vás mail (odkaz pre starostu) ohľadom „ opravy chodníka Popradská – Kmeťova .“
Na základe Vašej požiadavky Vám zasielame túto odpoveď.
Odbor investičnej výstavby a rozvoja ocenil chodník od Kmeťovej – Popradskú (po zábradlie) a preposlal príslušnému VMČ č. 4 na schválenie a zaujatie stanoviska k uvedenej požiadavke.
VMČ č.4 musí túto požiadavku prerokovať, schváliť a zaradiť do návrhu rozpočtu mesta Nitry.
S pozdravom
OVaR Šafárová Viera, Ing

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania