Smetanova-parkovanie-chýbajúce miesta

Zodpovednosť za riešenie: Nitra

V riešení
meno
Michal 13. novembra 2019

Chcel by som upozorniť na fakt, že na Smetanovej ulici nie je ani 1 oficálne parkovacie miesto. Všetky vozidlá tu parkujú proti predpisom.

Dávam do pozornosti projekt, ktorý situáciu riešiť. Aj s ohľadom na pripravované rezidentské parkovanie.

Vozidlá by sa presunuli na chodník oproti, je tam navrhnutý aj priechod pre chodcovm ktorý zasa odstráni autá zo zátačky.

Bolo by možné riešiť situáciu na ulici pomocou tohto návrhu?

https://www.nitralive.sk/vystavba/infrastruktura/33861-navrh-na-riesenie-parkovania-na-ulici-smetanovej-a-richtara-peregrina-v-nitre

13. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň

podnet zaslaný na riešenie OKČ-ŽP - doprava

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová
13. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Ďakujeme za Váš podnet po odsúhlasení uvedeného riešenia na VMČ č.2 Staré mesto a spracovaní kompletnej projektovej dokumentácie, bude vec odstúpená na odsúhlasenie na KDI KR PZ NR.
Prajem pekný deň .

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová
16. apríl 2020

Michal

Dobrý deň,

nastal v tejto veci nejaký posun?
16. apríl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Prepáčte zatiaľ som neobdŕžala žiadnu informáciu o riešení ale budem urgovať naďalej podnet aby bol vyriešený .
Prajem pekný deň.

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová
28. apríl 2020

Michal

Dobrý deň,

nerozumiem prečo nie je vôla v tomto prípade vybudovať parkovacie miesta. Tu ide o jednoduchý zásah. Konečne by tu bolo legálne parkovanie.

Na Spojovacej sa platí, tu sa parkuje zadarmo...
14. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mestská polícia vykonala kontrolu ul. Smetanova ohľadne mailovej pripomienky na parkovanie vozidiel na uvedenej ulici. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o úsek pred domom č.8-12. Vozidlá tu parkujú čiastočne na chodníku a čiastočne na verejnej komunikácii. Na mieste bolo vykonané meranie šírky chodníka, ako aj komunikácie, okolo tam parkujúcich vozidiel. Bolo zistené že nedochádza k porušovaniu zákona o cestnej premávke, nakoľko vozidlá ponechávajú dostatočnú šírku chodníka a to 1,5m a viac. Taktiež je ponechaná dostatočná šírka jazdného pruhu a to viac ako 3,5m .
Uvedená ulica je v úseku, kde neplatia iné obmedzenia, ktoré by vodičom zakazovali parkovať uvedeným spôsobom. Nenachádza sa tu zóna so zákazom státia, obytná zóna, ani pešia zóna.
S pozdravom Milan Čenteš MsP

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová
14. máj 2020

Michal

Dobrý deň prajem,

ja som ale požadoval, aby sa vybudovali parkovacie miesta tak ako je to navrhované. Nežiadal som MsP, aby urobila kontrolu... Smetanova je podľa aktualizovaného VZN zaradená medzi spoplatnené ulice. Nerozumiem teda prečo sa to nerieši.

Znovu teda pripomeniem pointu tohto podnetu - bude sa realizovať parkovanie na ľavej strane ulice? Tak ako je to v projekte - link som uviedol.

Zopakujem, že na Spojovacej sa platí, tu na chodníku okrem domácich parkuje kde-kto cudzí. To nie je v poriadku. Treba realizovať projekt a zrušiť parkovanie na chodníku.
15. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
Prijali sme od Vás mail (odkaz pre starostu) ohľadom „ realizáciu parkoviska na ul. Smetanova 8,10,12 „.
Na základe Vašej požiadavky Vám zasielame túto odpoveď.
Investičnú akciu (oficiálne vypracovanú autorizovaným projektantom) „ PD parkoviska Smetanova 8,10,12„ sme ocenili a preposlali príslušnému VMČ č. 2 na schválenie a zaujatie stanoviska k uvedenej požiadavke.
VMČ č.2 musí túto požiadavku prerokovať, schváliť a zaradiť do návrhu rozpočtu mesta Nitry.
S pozdravom
OVaR Šafárová Viera Ing.

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová
18. máj 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň – odpoveď.
Prijali sme od Vás mail (odkaz pre starostu) ohľadom opravy komunikácie „ Smetanova 1-6 „.
Na základe Vašej požiadavky Vám zasielame túto odpoveď.
Odbor investičnej výstavby a rozvoja po tvaromiestnej obhliadke investičnú akciu ocenil a preposlal príslušnému VMČ č. 2 na schválenie a zaujatie stanoviska k uvedenej požiadavke.
VMČ č.2 musí túto požiadavku prerokovať, schváliť a zaradiť do návrhu rozpočtu mesta Nitry.

S pozdravom
OVaR Šafárová Viera Ing.

S pozdravom za MsÚ Cok Steinemannová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania