Volebné obvody: č. 1
Poslanci: Viera Vienerová, Ing.; Marián Mora, MUDr.; František Mašlonka, Ing.; Tomáš Urminský, Ing.;
Vývoz zmesového komunálneho odpadu : www.tsm.nove-mesto.sk/resources/File/vnutro-brigadnicka-2020.pdf
Zber separovaného odpadu: www.tsm.nove-mesto.sk/separovany-zber/
Zber biologicky rozložiteľného odpadu: 30. marec; 12. október

Ľutujeme, nenašli sme podnety vyhovujúce zadaným kritériám.