Volebné obvody: č. 7
Poslanci: Ján Pavlíček, Mgr.; Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M.; Milan Špánik, Ing.; Helena Mináriková;
Vývoz zmesového komunálneho odpadu : www.tsm.nove-mesto.sk/resources/File/vnutro-polna-2020.pdf
Zber separovaného odpadu: www.tsm.nove-mesto.sk/separovany-zber/
Zber biologicky rozložiteľného odpadu: 2. apríl; 15. október

Mnešická ulica ulica

V riešení
 
meno užívateľa

Rušenie hlukom, týranie a chov bojových psov

Mnešická ulica
23. septembra 2018 Komentáre4 Hodnotenie0