Neudržovná zeleň na Lesnej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený
meno
Ján Ondruš 23. marca 2015

Zarastený volný priestor, ktorý bol niekedy trávník. Teraz len možný priestor pre nepovolenú skládku.

26. marec 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 07505 a postúpený na Odbor komunálnych služieb, referát životného prostredia. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
08. apríl 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
predmetná parcela č. 7056/29 KN – C, druh pozemku – ostatné plochy, na Lesnej ulici, nie je majetkom mesta Nové Zámky a preto mesto Nové Zámky nemá právo ani povinnosť sa starať o dotknutý pozemok.

Ing. Paluk Peter
Referát životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania