Čierna skládka smetí v Zúgove pri mostíku

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený

Zaslal: Mária Nemravová, 12. júna 2015

Pri odbočke k malému mostíku v záhradkárskej osade Zúgov niektorí ľudia / možno neplatiči daní za odpad/ ukladajú vrecia s odpadom. V piatok, keď vyprázdňuje Brantner smetiaky ich zvykne naložiť, ale nie stále, ani dnes nie. Čo by sa tam dalo robiť, ale dlhodobo.Žiadame o vyriešenie tohto problému..

16. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 38741 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.

Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
26. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Obdržali sme Váš podnet týkajúci sa nelegálne vytvorenej skládky odpadu v záhradkárskej osade "Zúgov pri mostíku". Dňa 17.6.2015 pracovníci Mestského úradu v Nových Zámkoch a spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. vykonali tvaromiestnu obhliadku a vyhotovili fotodokumentáciu. Dňa 19.6.2015 bol odpad odstránený. Vykonaním následnej kontroly dňa 22.6.2015 bolo zistené, že na uvedenom mieste sa opätovne nachádza odpad.
Z uvedeného dôvodu bola dňa 24.6.2015 osadená tabuľa so zákazom vynášania smetí, zároveň toho istého dňa pracovník Mestského úradu s hliadkou Mestskej polície upozorňovali záhradkárov, aby svoj odpad ukladali v súlade s platným VZN č. 11/2013. Mestská polícia bude spomínanú lokalitu pravidelne monitorovať.
Veríme, že spomínané opatrenia zamedzia vytváraniu nelegálnej skládky odpadu.


Ing. Igor Vatter
Odbor komunálnych služieb
Referát odpadového hospodárstva

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.