Čierna skládka smetí v Zúgove pri mostíku

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený
meno
Mária Nemravová 12. júna 2015

Pri odbočke k malému mostíku v záhradkárskej osade Zúgov niektorí ľudia / možno neplatiči daní za odpad/ ukladajú vrecia s odpadom. V piatok, keď vyprázdňuje Brantner smetiaky ich zvykne naložiť, ale nie stále, ani dnes nie. Čo by sa tam dalo robiť, ale dlhodobo.Žiadame o vyriešenie tohto problému..

16. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 38741 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.

Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
26. jún 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Obdržali sme Váš podnet týkajúci sa nelegálne vytvorenej skládky odpadu v záhradkárskej osade "Zúgov pri mostíku". Dňa 17.6.2015 pracovníci Mestského úradu v Nových Zámkoch a spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. vykonali tvaromiestnu obhliadku a vyhotovili fotodokumentáciu. Dňa 19.6.2015 bol odpad odstránený. Vykonaním následnej kontroly dňa 22.6.2015 bolo zistené, že na uvedenom mieste sa opätovne nachádza odpad.
Z uvedeného dôvodu bola dňa 24.6.2015 osadená tabuľa so zákazom vynášania smetí, zároveň toho istého dňa pracovník Mestského úradu s hliadkou Mestskej polície upozorňovali záhradkárov, aby svoj odpad ukladali v súlade s platným VZN č. 11/2013. Mestská polícia bude spomínanú lokalitu pravidelne monitorovať.
Veríme, že spomínané opatrenia zamedzia vytváraniu nelegálnej skládky odpadu.


Ing. Igor Vatter
Odbor komunálnych služieb
Referát odpadového hospodárstva

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania