Opakovaná čierna skládka na Nitrianskej ceste

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený

Zaslal: erika, 10. augusta 2015

V marci 2015 bola čierna skládka mestom na môj podnet odstránená a júl 2015 ju zase NIEKTO stihol vytvorit...je to choré
Je to trávnatá plocha pred Botto enviro

17. august 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 46380 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.

S pozdravom


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
31. august 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
pozemky, na ktorých sa skládka nachádza sú vo vlastníctve TESCO STORES SR, a. s..
Nakoľko Mesto Nové Zámky čistilo túto lokalitu opakovane niekoľkokrát na vlastné náklady, písomne vyzvalo majiteľa pozemkov podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonaniu nápravy podľa citovaného zákona.

S pozdravom,


Ing. Baranovičová Eva
odbor komunálnych služieb

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.