Park - Sihoť pri železničnom moste

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení
meno
Roman Kostelný 22. augusta 2015

časť parku Sihoť pri železničnom moste vyčistiť od náletovej dreviny a ponechať len veľké stromy, tak ako tomu je aj v ostatnej časti tohto parku

26. august 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 46855 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.

S pozdravom


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
21. september 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Na základe Vášho podnetu kompetentný pracovník referátu ŽP vykonal miestnu ohliadku, na základe čoho Mesto – Mestský úrad vyzval dňa 21. 09. 2015 listom vlastníkov pozemkov (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a SR Železnice Slovenskej republiky), na odstránenie porastu náletových drevín na dotknutom pozemku.

Ing. Paluk Peter
referát životného prostredia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania