Schádzanie pri Hypernove pod most

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený
meno
Roman Kostelný 22. augusta 2015

Vyriešiť schádzanie pri Hypernove pod most plynulejším bezpečnejším zjazdom tak ako tomu je napr. pod železničným mostom (vyhnúť sa tak ostrej zákrute pri zjazde)

26. august 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod 46857 číslom a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.

S pozdravom


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
23. september 2015

Odpoveď samosprávy

Vážený pán Kostelný,
spevnenie a pokrytie asfaltovou vrstvou cyklotrasy na hrádzi pri rieke Nitra, ako aj trasa zjazdu z nej pod most bola vykonaná na základe projektovej dokumentácie, ktorá medzi inými bola odsúhlasená aj vlastníkom daného územia a ten je Slovenský vodohospodársky podnik šp. OZ Povodie Váhu. Z týchto a v neposlednom rade aj z finančných dôvodov prebudovanie jej časti, alebo zjazdu, mesto Nové Zámky nemá v pláne.
S pozdravom,

Ing. Peter Morvai
Odbor komunálnych služieb
12. máj 2016

Roman Kostelný

Vzhľadom k tomu, že nebol podnet vyriešený, žiadam o úpravu stavu na nevyrieseny. Projektovú dokumentáciu mohol odsúhlasiť len ten, kto nikdy v živote nesedel na bicykli ani nekorculuje.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania