Výtlky na Dolnej ulici

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený
meno
STAVIMPEX 23. októbra 2015

Dobrý deň,
Obraciame sa na Vás so žiadosťou o vykonanie nevyhnutne nutných opráv na mestskej komunikácii „ulica Dolná“ v Nových Zámkoch. Táto snáď jediná nespevnená mestská cesta je dnes v takom dezolátnom stave, že každý prejazd jednak poškodzuje prechádzajúce vozidlá a hlavne odrádza od vstupu našich potencionálnych zákazníkov, čo nám spôsobuje i finančnú stratu. Je pravdou, že v tejto ulici dodnes nebýval ani jeden primátor ani mestský poslanec (preto tak vyzerá), napriek tomu je cestou pre dve firmy, jednu školskú dielňu a tri rodinné domy. Nazdávame sa že máme právo ako platitelia mestských daní požadovať od mesta taktiež plnenie si svojej povinnosti vyplývajúcej zo stavebného zákona a tou je nevyhnutná údržba.

27. október 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 50720 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.

S pozdravom,


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
11. november 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Oprava mestskej komunikácie ulica Dolná v Nových Zámkoch bola vykonaná v mesiaci júl 2015. Z Vášho podnetu je zrejmé že zarovnanie povrchu cesty drteným kamenivom je neúčinné. Je to zrejme zapríčinené aj využívaním cesty ťažkými nákladnými vozidlami. Odbor komunálnych služieb vykonal tvaromiestnu ohliadku predmetnej cesty a navrhujeme osobné stretnutie na mestskom úrade dňa 25.11.2015 o 13:00 h z dôvodu prerokovania možností riešenia Vášho podnetu.

S pozdravom,

Ing. Peter Morvai
Odbor komunálnych služieb
10. december 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Odbor komunálnych služieb vykonal dňa 09.12.2015 zrovnanie nespevnenej komunikácie na Dolnej ulici.


S pozdravom

Ing. Peter Morvai
Odbor komunálnych služieb

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.