Vstup na Sihoť = smetisko (+ odpad v šachte).

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený
meno
Martin Vyžinkár 09. novembra 2015

Pri vstupe na Sihoť (od mosta cez rieku Nitra) musí človek prejsť smetiskom. Zanedbaný vstup, neudržiavaný agátový nálet a pod ním rozhádzané smeti po oboch stranách chodníka. Fotografie sú staré mesiac, no smeti nezmizli – len ich ukrýva opadané lístie.

10. november 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 51515 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.

S pozdravom,


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
26. november 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Na základe podania „odkaz pre starostu č. 22708 zo dňa 09. 11. 2015“ bola na tvare miesta vykonaná obhliadka pracovníkmi Mestského úradu Nové Zámky.
Nakoľko sa jednalo o komunálny odpad, tento bol z danej lokality odstránený dňa 19 .11. 2015
Čo sa týka náletových drevín, ktoré sa na dotknutej nehnuteľnosti nachádzajú, treba uviesť, že tento pozemok nie je vo vlastníctve Mesta Nové Zámky (vlastníkom je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.), z tohto dôvodu nie je Mesto Nové Zámky kompetentné v tejto veci konať.
Zároveň uvádzame, že v tejto lokalite dreviny plnia aj protieróznu funkciu.
S pozdravom,


Ing. Eva Baranovičová
referát odpadového hospodárstva
10. január 2016

Martin Vyžinkár

Dobrý deň pani Baranovičová,
Komunálny odpad (väčšie kusy) bol zo vstupu na Sihoť odstránený, no je všetko čo bolo spravené. Toto miesto si ale vyžaduje viac aby bolo príjemným vstupom na Sihoť – čo je (použijem nadnesený výraz) park a zelené zázemie mesta. Schodisko a rampa boli stále zanesené zemou, pod nánosom zeme a opadaného lístia postupne mizne aj chodník. Na stene pri vstupe sa nachádza troska reklamného panelu (komu patrí?, je to legálna reklamná plocha?, dodáva to čosi estetike miesta?). Dá sa tam spraviť omnoho viac: vyčistiť kompletne chodník, odstrániť haraburdu zo steny, múr na ľavej strane chodníka by mohol byť porastený rastlinami, okraj chodníka môže byť vysadený rastlinami znášajúcimi tieň, miesto môže byť čistené pravidelne....toto všetko sa volá starostlivosť o miesto. Ako hovorí Zákon o obecnom zriadení v §1(2)“Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia.... „ . Rozvoj, nie úpadok. Vyčistenie schodiska a začiatku chodníka zabralo jednému človeku jednu hodinu. Prostriedky Mesta sú väčšie a umožňujú určite viac.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania