Komárňanská cesta - smetisko & "parkovisko" pred Colným úradom.

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený
meno
Martin Vyžinkár 02. februára 2016

Dobrý deň, pred časom som sa Vás prostredníctvom portálu OPS spýtal na parkovanie kamiónov na chodníku na Komárňanskej ceste oproti Colnému úradu. Stav dnes, 2.februára 2016, vidíte na priložených fotografiách: bývalý chodník je na šrot (zomletý kolesami nákladných áut), priekopa pri ceste = smetisko, cesta = toaleta! Pred Colným úradom je parkovisko. Nákladné autá tu parkujú (na chodníku pochopiteľne) pretože sú klientami Colného úradu. Vodiči tu odhadzujú odpad a riešia svoje živočíšne potreby pretože tu parkujú - a tiež pretože tu čosi základné chýba. Pre niektorých je vzhľad tohto miesta zasa každodenná kulisa rannej cesty do práce! Zmení sa tu niečo? Je za toto miesto a stav niekto zodpovedný????

08. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 01820 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie.

S pozdravom,


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
22. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme Vám za Váš podnet, mestský úrad – odbor komunálnych služieb vykonal ohliadku na danej komunikácii- na Komárňanskej ceste oproti Colnému úradu.
Konštatujeme že predmetná cesta č. I/64 je vo vlastníctve Okresného úradu v Nitre - Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Správu a údržbu tejto komunikácie vykonáva Slovenská správa ciest Bratislava. Napriek týmto skutočnostiam Mestský úrad- odbor komunálnych služieb sa postaral o vyčistenie a odvoz odpadu z inkriminovanej oblasti (fotografie po vyčistení prikladáme ), taktiež odbor komunálnych služieb zabezpečí raz za dva týždne pravidelné čistenie danej lokality od nahromadeného odpadu.
Priľahlý chodník ktorý sa nachádza pri Komárňanskej ceste je na pešiu dopravu využívaný minimálne keďže sa nachádza na periférii mesta .
Ohľadom vyjadrenia sa k danému problému parkovania nákladných vozidiel na chodníku na Komárňanskej ceste pred Colným úradom a návrhu riešenia tohto problému sme sa skontaktovali s Colným úradom Nitra pobočka v Nových Zámkoch zaslaním žiadosti dňa 19.10.2015. Odpoveď sme dostali dňa 03.11.2015 s nasledovným vyjadrením : „Daná miestna komunikácia netvorí prístupovú komunikáciu k colnému priestoru, ani sa nenachádza v colnom priestore. Na uvedenej miestnej komunikácii Colný úrad Nitra nevykonáva žiadne úkony súvisiace s colným konaním a preto nie je oprávnený prijímať akékoľvek opatrenia na nápravu zisteného skutkového stavu.“
Na základe toho, že daná komunikácia č.I/64 nespadá do našej kompetencie a na základe vyjadrenia Colného úradu Vám odporúčame sa s Vašimi otázkami obrátiť na jednu z hore uvedených inštitúcií pod ktorých vlastníctvo respektíve údržbu daná cesta patrí.
S pozdravom


Ing. Peter Morvai
Odbor komunálnych služieb
02. marec 2016

Martin Vyžinkár

Dobrý deň,
ďakujem za Vašu odpoveď a tiež za vyčistenie okraja Komárňanskej cesty pri Colnom úrade. Mám ale zopár poznámok k celkovému stavu tejto lokality. Pomôžem si niekoľkými vetami so Zákona o obecnom zriadení č.369/1990.
Zákon o obecnom zriadení (samospráve obcí), zákon č.369/1990 Zb., hovorí toto:
§1 Základné ustanovenia
(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
§2 Územie obce
(1) Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území.
Po prečítaní týchto viet mi vychádza, že zmyslom samosprávy je to čo sa píše v základných ustanoveniach „....všestranný rozvoj jej územia“, pričom územím obce je „územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území.“ Obec teda koná a spravuje sa na celom svojom území. Jej samosprávna činnosť sa netýka len pozemkov/územia ktoré je v jej vlastníctve!
Preto argument „chodník sa nachádza na periférii mesta a je pre pešiu dopravu využívaný minimálne“, „je v správe inej organizácie“ - a teda je v poriadku že sa stal parkoviskom kamiónov, mi príde ako veľmi zvláštny. Ak sa aj teraz nevyužíva, možno sa situácia zmení a časom to bude inak. Ak sa dovtedy nezničí parkovaním ťažkých nákladných vozidiel.
Ďalej som sa dozvedel prečo nemožno s týmto stavom nič robiť: vlastníctvo a správa pozemku komunikácie, on ten neporiadok a devastácia chodníka vlastne s Colným úradom nič nemá, atď. Toto sú veľmi zvláštne argumenty. Vozidlá tam stoja preto, že sú klientami CO. Nech ten teda zabezpečí to čo je potrebné (adekvátnu plochu plochu na parkovanie + sociálne zázemie pre vodičov, aspoň smetné nádoby napríklad, informačnú tabuľu že to čo hľadajú/potrebujú je v budove CO).
Ak budete túto lokalitu každých štrnásť dní čistiť bude to lepšie ako terajší stav – no v princípe sa veľa nezmení.
Očakával by som, že Vy ako samospráva, budete vynakladať väčšiu námahu na to ako dať mesto do poriadku a zmeniť veci k lepšiemu. Určite je cesta ako problém vyriešiť, len to bude vyžadovať viac námahy ako napísať prečo to nejde.
S pozdravom.
03. september 2016

Martin Vyžinkár

Dobrý deň,
Okraj Komárňanskej cesty je smetisko. Dôvod: chodník sa zmenil na parkovisko kamiónov bez akéhokoľvek sociálneho vybavenia (odpadkové koše, toalety....).
On ten chodník je akoby nikoho. Nie NÁS čo tu žijeme, ale NIKOHO. Nikoho netrápi, že vodiči čo tam parkujú (na chodníku) vyhodia svoj odpad do priekopy (a samozrejme sa dejú aj iné veci).
1. Ako je možné, že sa parkuje na chodníku a devastuje sa? O krátky čas chodník proste zmizne, bude rozbitý – a pritom mohol byť využitý inak. Je to proste majetok našej spoločnosti, raz bol vybudovaný a tak by sa inštitúcie zaoberajúce sa správou mestského či štátneho majetku mali zaujímať o jeho stav a osud. Ak daný majetok náhodou nie je priamo v ich správe očakával by som, že sa budú navzájom informovať a kooperovať. Vlastník a správca predsa musí existovať.
2. Ako je možné, že na okraji mesta funguje divoké parkovisko/odpočívadlo kamiónov bez akéhokoľvek sociálneho zázemia? Z tejto situácie automaticky vyplýva zmena prostredia na smetisko.
3. Snaha Mesta o dvojtýždňový interval čistenia lokality je hodná chvály. No nefunguje to, a tento interval sa podľa môjho názoru ani nedodržiava. Ak by k pravidelnému čisteniu lokality aj prichádzalo nerieši to primárny problém ale len následok.
P.S. Pretože som už nedokázal každé ráno znášať pohľad na smeti pri ceste, menší úsek som dnes vyčistil.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania