Smeti pri mostíku na Zúgove

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený

Zaslal: erika, 10. marca 2016

V poslednej dobe sa na brehoch mlynského náhonu pri mostíku na Zúgove začali tvoriť čierne skládky, vyzerá to tam hrozne a napriek tomu tam žije rodinka ondatry, divé kačky aj vodné sliepky, je to smutné, že si takto niektorí ľudia nevážia prírodu...

11. marec 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06672 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie.

S pozdravom,


Nikoleta Makaiová
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
21. marec 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
odpad bol z predmetnej lokality odstránený dňa 18. 03. 2016.

S pozdravom

Ing. Eva Baranovičová
referát odpadového hospodárstva

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.