Nelegálna (a neestetická reklama), zanedbané mestské plochy.

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

V riešení
meno
Martin Vyžinkár 04. apríla 2016

Dobrý deň, po celom meste sú rozmiestnené betónové stĺpy na ktorých je možné (asi po dohode s MsÚ NZ) propagovať podujatia v meste, rôzne organizácie či spoločenské alebo športové akcie. Celé mesto je obsypané bilbordami. Mnohé budovy v meste už prestali byť domami kde je dôležitá fasáda či architektúra – už sú len nosičom a podkladom pre veľkoplošnú reklamu. Zjavne to ale ešte nie je dosť – sú takí ktorým to nestačí a potrebujú svojou reklamou oblepiť ďalšie voľné plochy v meste. Je dobré že na seba nechávajú kontakt! Bolo by teda si vhodné požiadať ich o odstránenie plagátov a upozorniť ich na nelegálnosť oblepovania mesta. Alebo je to takto v poriadku? Schválne pripájam len fotografie týkajúce sa oblepených objektov v správe mesta. Lokalita: križovatka Kapisztóryho a M.R.Štefánika.

06. apríl 2016

Oto

Pán Vyžinkár, súhlasím s Vami čo sa týka nelegálnej reklamy a nenormálne polepených plôch v meste ako aj na celom Slovensku. Áno je to hrozné. Pokúste sa ale zmieriť s faktom, že obytný dom alebo jeho fasáda je niečí súkromný majetok. Ak s tým teda nemá problém jeho majiteľ, tak nevidím dôvod do toho rýpať.

Iná vec je polepený mestský majetok ako zastávky MHD, alebo iné zariadenia, majetok ZSE (E-on distribúcia či ako sa volajú) a pod. Tu by sa o vec mali zaujímať dotknuté subjekty.

Kapitola sama o sebe sú volebné plagáty, ktoré veľmi smutne poukazujú na osoby ktoré sú na nich vyobrazené. Malo by byť ich povinnosťou si po sebe upratať. To je ale asi nereálna požiadavka v našej krajine aj v našom meste...
06. apríl 2016

Martin Vyžinkár

Pán Oto, text podnetu je smerovaný len na plochy v správe či vlastníctve mesta. Reklamné plochy na fasásach a iných častiach budov sú súkromným majetkom a teda je vecou vlastníkov čo s nimi spravia (dá sa o tom samozrejme viesť polemika, zasahujú do verejného priestoru, ovplyvňujú celkový vzhľad mesta atď.) - opakujem a zdôrazňujem - plochy budov nie sú predmetom tohto podnetu pre MsÚ. Ide o (malé) plochy ktoré v správe či vlastníctve sú a mesto teda môže/má dbať na ich vzhľad. Volebné plagáty sú kapitola sama o sebe. Kam ich lepia a čo s nimi (ne)robia po termíne volieb jasne hovorí o vzťahu propagujúceho sa subjektu k stavu našej krajiny. Môj názor je taký, že celkový stav mesta zastrešuje MsÚ a mal by teda dbať na veci ktoré sú v jeho priamej kompetencii (nekonanie: tým sa vytvára precendens, relativizovanie či výnimky). Znova opakujem: poukázane na záplavu reklamy je len pre zdôraznenie problému zanedbaných a polepených mestských plôch.
06. apríl 2016

Oto

Súhlas...
12. apríl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Vyžinkár,
mesto Nové Zámky ako vlastník pozemkov, na ktorých sú umiestnené výlepné a vývesné plochy, monitoruje nelegálny výlep plagátov, ktorý následne rieši v súčinnosti s Mestskou políciou v Nových Zámkoch.

Mestská polícia rieši problém vylepovania plagátov v súlade so Zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkov, podľa § 47 Priestupky proti verejnému poriadku od. (1) písm. d) priestupku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva.

Umiestňovanie alebo vylepovanie reklám na fasády budov, výklady obchodov, rozvodové skrine patriace súkromným osobám, resp. organizáciám, samozrejme so súhlasom majiteľov, mestská polícia nie je kompetentná riešiť. Nelegálny výlep plagátov na budovách a zariadeniach, ktoré sú majetkom inej právnickej alebo fyzickej osoby, rieši vlastník – správca týchto zariadení, budov.

Zámerom mesta je riešiť situáciu výlepných a vývesných plôch komplexne:
- Vymeniť existujúce plochy, vybudovať nové výlepné valce, resp. tabule, ako aj odstrániť nevhodne umiestnené plagátovacie plochy, a tým zabezpečiť výrazné zlepšenie vzhľadu plagátovacích plôch v Nových Zámkoch ako súčasti mestského mobiliára.
- Skvalitniť služby poskytované pri výlepe plagátov, prevádzke a údržbe plagátových plôch.
- Viditeľne obmedziť výskyt nelegálneho čierneho výlepu, ako aj odstraňovať neoprávnene vylepené plagáty.

Snahou je v maximálnej miere, v medziach stanovených kompetencií, eliminovať „vizuálny smog“ v meste Nové Zámky.


Mgr. Denisa Felixová
vedúca odboru sociálnych vecí,
školstva a kultúry
05. máj 2016

Tomas

Ad Oto: Presne taketo vnimanie je problem. Polepena fasada je nielen nieci sukromny majetok, ale aj sucast verejneho priestoru. Ak to nechapeme, nemozeme sa cudovat, ze slovenske mesta vyzeraju ako albanska kopia Disneylandu.
21. máj 2016

Martin Vyžinkár

Tak som sa dnes dozvedel o novej párty v meste. Ak by ma to zaujímalo, radšej by som sa to dozvedel z plochy ktorá je na to určená - a nie z ovládacej skrine svetelnej signalizácie (majetok Mesta NZ?). Bolo by možné vyzvať "lepiča/organizátora" na odstránenie plagátov? Alebo má súhlas na takéto umiestňovanie svojej reklamy?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania