Parkovanie áut na Komárňanskej ulici (sú aj parkoviská!).

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Neriešený

Zaslal: Martin Vyžinkár, 03. mája 2016

Komárňanská ulica (v úseku medzi Nábrežnou ul. a ul. G.Bethlena): ako novinka sa tomto úseku cesty objavuje parkovanie pozdĺž krajnice/obrubníka. Často to vyzerá tak ako na fotografii č.1: auto čiastočne parkuje na verejnej zeleni a obmedzuje prejazd. Otázky a problémy:
1. Prečo vodiči parkujú na verejnej zeleni?
2. Autá parkujúce na okraji komunikácie bránia prejazdu cyklistov, + zvyšujú riziko ich ohrozenia, cyklisti sú nútení parkujúce autá obchádzať, cyklista musí vojsť hlbšie k stredu komunikácie, kde ho môžu ohroziť predchádzajúce či oproti idúce autá. Bolo by vhodné, z hľadiska bezpečnosti cyklistov a z dôvodu možnosti parkovať na parkoviskách sídliska Bašty, obmedziť možnosť parkovania v tomto úseku.
Práve prebieha kampaň „ Na bicykli do práce“: je to v NZ bezpečné? Nie je.

07. jún 2016

Martin Vyžinkár

Dobrý deň. Vývoj na Komárňanskej sa uberá smerom dokumentovaným priloženými fotografiami. Pritom parametre ulice ponúkajú mnoho lepších možností. Príde k nejakej zmene, úprave, náprave, regulovaniu a organizácii priestoru ulice smerom ku kultivovanejšiemu prostrediu?
07. jún 2016

Martin Vyžinkár

Kam sa uberá vývoj Komárňanskej ulice, pokračovanie foto-dokumentácie:
14. jún 2016

Martin Vyžinkár

Keďže sa nedeje nič, vývoj miesta sa uberá svojím vlastným smerom. Tak to v NZ chceme? Takto nám to stačí?
01. júl 2016

Martin Vyžinkár

Je horúco, parkovanie v tieni je hit. Toto miesto si cenia vodiči na Komárňanskej ulici: je pod stromom, v tieni, na tráve! Čo na tom že parkujú mimo komunikácie na verejnej zeleni. Aký názor má správa mesta na tento stav? Ako to rieši MsP?

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.