Pomaly neprejazdná hrádza

Zodpovednosť za riešenie: Iný subjekt

V riešení

Zaslal: Marián HRUŠKA , 25. júna 2016 Odoslané z mobilnej aplikácie

Hrádza pri kauflande smerom na železničný most je už skoro neprejazdná. Okolité kríky zasahujú už do polovice hrádze

27. jún 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Priestory hrádze a brehov rieky Nitra sú vo vlastníctve SR - Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. - Správy povodia dolnej Nitry. Podnik bol požiadaný o vyjadrenie a napravenie daného stavu.

S pozdravom

Peter Kijaček
sekretariát primátora mesta Nové Zámky
21. júl 2016

Odpoveď samosprávy

Predmetná ochranná hrádza je súčasťou vodnej stavby nachádzajúcej sa na parcele číslo 5944/1 k.ú. Nové Zámky. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. na predmetnej parcele neeviduje vo svojich základných prostriedkoch cestnú ani inú účelovú komunikáciu. Predmetný úsek bude zahrnutý do plánu údržby. Zároveň chceme upozorniť, že v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. § 55, odsek 1 je jazda motorovými vozidlami po vodnej stavbe zakázaná.

S pozdravom

Ing.Slatárovič SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. júl 2016

Marián HRUŠKA

Vážený pán Slatárovič, predpokladám že ste na tej hrádzi nikdy nebol, ale dovolím si vám ozrejmiť že na predmetnej hrádzi je už viac ako tridsať rokov riadne skolaudovaná zahradkarska osada so sedemnastimi záhradami a nachádzajú sa tam aj rodinné domy ktoré sú tam viac ako štyridsať rokov. Na pošte je to evidované ako ulica kapisztóriho. Pre nás je to jediná príjazdová cesta ktorú využívame viac ako tridsať rokov. Ale nevadí my si to ostriháme aj svojpomocne. Ďakujem za váš čas. Hruška Marian

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.