Neudržiavaný zelený pás

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Neriešený

Zaslal: Juraj, 29. júna 2016

Zelený pás medzi chodníkom a cestou pred rodinným domom v majetku NSK je neudržiavaný rovnako ako celý objekt. Sú tam nahadzane smeti, rozbité fľaše a chodník zarastá a za chvíľu bude nepriechodný

01. júl 2016

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol 1. júla zaslaný Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
01. júl 2016

Juraj

Dnes bol celý úsek skosený, predpokladám, že v ďalších dňoch sa odvezú aj smeti a bude všetko OK
14. júl 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,na základe lokalizácie, predmet podnetu 30446: Nedržiavaný zelený pás na ulici Cintorínska, Nové Zámky sa nenachádza vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Uvedený zelený pás sa nachádza pri miestnej komunikácii, ktorá je vo vlastníctve mesta Nové Zámky v zmysle §3d ods.3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.s pozdravomMilan Pavlovič

Odbor dopravy a pozemných komunikácií

odborný referent

-----------------------------------------------------------------

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 Nitra
15. júl 2016

Juraj

Pán Pavlovič, RD pri ktorom sa problém nachádza, je vo Vašom majetku. Uviedol som to preto, aby bolo jasné, źe tam sa zrejme majiteľ nehnuteľnosti nebude starať o tento zelený pás pred domom, tak ako to robíme všetci ostatní. Je mi jasné, že ten zelený pás je majetkom mesta NZ, ktoré sa aj pokúsilo o nápravu, ale zatiaľ bezpredmetne, keďže po skosení zostala hromada odpadkov - fľaše, plechovky, ošatenie bezdomovcov, obsah poštovej schránky rozhádzaný po celom okolí.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.