Kontajnerovisko = smetisko (Šafárikova&Lastovičia, Ďorocká....)

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

Vyriešený

Zaslal: Martin Vyžinkár, 17. decembra 2016

Križovatka Lastovičia/Šafárikova, 12.a 14.12.2016 (ilustračné foto a situácia, môže byť Ďorocká, Šafárikova za tržnicou a mnohé iné miesta mesta)
Kontajneroviská:
- zvyčajne chodník či kus parkoviska
- zvyčajne smeti rozhádzané okolo kontajnerov
- zvyčajne to takto vyzerá už dlhé roky
- zvyčajne žiadna veľká snaha aby to bolo lepšie.
Prečo nie je záujem spraviť to civilizovanejšie:
- napríklad odsadiť kontajnerovisko bokom od chodníka (v prípade situácie z fotografií, vlastník pozemku medzi chodníkom a budovou TS=Mesto NZ)
- vybudovať uzatvárateľné kontajneroviská prístupné len obyvateľom okolitých budov (autorizovaný vstup), z dôvodu: otvorené kontajnery/veterné počasie/rozhádzané & rozfúkané smeti po okolí.
Pre porovnanie foto z BA Blumentálska ulica (3 posledné obrázky).

19. január 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň!

Ďakujeme za Váš podnet. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi § 3 ods. 1 pre sídliská na každých 10 bytov (max. 40 prihlásených osôb k pobytu) prislúcha 1 ks 1100 l kontajnera s odvozom 52 krát ročne t.j. 1x-týždenne. Pri vyššom počte bytov resp. osôb sa úmerne zvyšuje počet odvozov odpadu.
Na ul. Šafárikovej 2-4 sa od roku 2013 zvýšil počet nádob na komunálny odpad na 2 ks s odvozom 3x- týždenne /pondelok – štvrtok - sobota/. Po viacerých tvaromiestnych obhliadkach v roku 2016 a začiatkom roka 2017 bolo zistené nadmerné ukladanie odpadu, z toho dôvodu mesto opäť zvýši počet kontajnerov na 3 ks s odvozom 3x-týždenne od 4. týždňa 2017 i napriek tomu, že na Šafárikovej 2 – 4 je prihlásených iba 58 obyvateľov v 21 obývaných bytoch.
Zároveň žiadame obyvateľov, aby v zmysle zákona č 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do zbernej nádoby na triedený zber neukladali iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená, a taktiež sa zakazuje ukladať akýkoľvek odpad mimo zberných nádob.

S pozdravom.

Hildegarda Vanyová

Mestský úrad Nové Zámky
Odbor komunálnych služieb

23. január 2017

Martin Vyžinkár

Dobrý deň,
Ďakujem Vám za snahu o vyriešenie problému stavu kontajneroviska na ulici. Podľa fotografií je ale zrejmé, že VZN Mesta NZ a realita mesta NZ je v rozpore. Dôvodom môže byť skutočnosť, že kontajnerovisko na fotografiách je teoreticky určené pre ulici Šafárikova 2-4, no je celkom iste používané aj obyvateľmi Lastovičej ulice. Druhý dôvod je daný tým, že kontajnery sú prístupné komukoľvek! Tak to aj vyzerá.
Preto tu stále zostali nezodpovedané niektoré časti otázky:
- Nie je možné toto (a iné podobné) miesto vyriešiť aj kvalitnejšie ako položiť kontajnery na chodník? Je možné tu využiť, napríklad vydláždiť, plochu medzi chodníkom a susednou budovou?
- Plánuje Mesto uzatvorené kontajneroviská s autorizovaným prístupom?
S pozdravom,
MV

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.