Parkovanie v CMZ v zákaze zastavenia (neustále a každodenne)

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

V riešení

Zaslal: Martin Vyžinkár, 29. mája 2017

Centrálna mestská zóna. Komárňanská ulica. Zákaz zastavenia (mimo zásobovania do 10:00 do 16:00). Každodenné parkovanie a porušovanie dopravných predpisov.

31. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Vyžinkár
Vodiči, ktorí parkujú na uvedenom mieste sa nedopúšťajú žiadneho priestupku, nakoľko v zákone č. 8/2009 o cestnej premávke v § 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne v odseku (3) “V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak“. V tomto prípade je tam dodatková tabuľa, ktorá určuje, ktoré vozidlo tam zastaviť môže. Každý vodič vozidla, ktorý vykonáva zásobovanie či už predajní vpravo alebo predajní vľavo, môže podľa uvedenej dopravnej značky na takto označenom mieste zastaviť. My nie sme od toho, aby sme rozhodovali ako dlho môže zásobovať. Pokiaľ nám hodnoverne doloží, že zásobuje obchod, nemáme ho za čo riešiť. Uvedenú ulicu sme kontrolovali priebežne a zistené porušovania sme riešili avšak MsP plní aj iné úlohy a nie je možné, aby tam neustále stála hliadka. Dopravné značenie nie je aj podľa nášho názoru správne a podali sme návrh na jeho zmenu. Podnety podobného charakteru môžete posielať aj na dopravný inšpektorát PZ SR. Samozrejme v prípade zistenia porušovania zákona, resp. podozrenia z porušovania zákona, budeme radi keď túto skutočnosť oznámite na t.č. 159.


S pozdravom

Richard Sedláček
Referent na úseku objasňovania priestupkov
Mestská polícia Nové Zámky
31. máj 2017

Martin Vyžinkár

Dobrý deň pán Sedláček,
Výnimka popísaná dopravným značením hovorí „Mimo zásobovania 10-16“. Som presvedčený, a možno to viete aj Vy, že množstvo áut parkujúcich v tejto ulici nie je ani náhodou zásobovaním. Neviem prečo sa zaužívalo pravidlo „Zapnem všetky štyri smerovky a som zásobovanie – parkujem kde chcem“. Vozidlá zásobovania musia snáď nejaké povolenie. Predpokladám, že povolenie či nejaký typ výnimky je možné zohnať. Tiež čas výnimky je ohraničený (10-16). Situácie na fotografiách sú mimo tento interval. Ale tu ide trochu o iné. Centrálna mestská zóna je obklopená množstvom veľkých parkovacích plôch. Napriek tomu sú parkoviskami takmer všetky jej ulice – a to problém je (ako problém nemám ani náhodou na mysli parkovanie obyvateľov tejto časti mesta, čo sa ale netýka priamo lokality o ktorej tu hovoríme). Všimnite si prosím štvrtú fotografiu v poradí, možno nie priamo Vy ako pracovník MsP, skôr niekto z MsÚ. Ten veľmi úzky chodník a chodcov čo sa tlačia popri stene napriek šírke a možnostiam ulice ktorá by mala/mohla umožňovať viac než len prejazd a parkovanie. Keďže sa nachádza v CMZ a priamo v kontakte s Hlavným námestím mala/mohla by byť čímsi ako „ukľudnenou ulicou“ (tuším sa bežne používa tento termín, viac napríklad tu: http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_15_2005.pdf). Málokto si ale dovolí kráčať po ceste napriek značke „Obytná zóna“, áno aj také značky označujú CMZ. Kedy v NZ pribudla nejaká pešia zóna by sa tiež bolo užitočné spýtať. Toto nie je problém dopravného značenia a stavu ktorý z neho vyplýva, ale problém vo vzťahu k priestorom mesta vyplývajúci z benevolencie vo využívaní/zneužívaní ulíc mesta. P.S. volať 159 v tejto súvislosti som skúšal mnohokrát. Účinok žiadny. Bolo by zaujímavé a užitočné prezentovať výsledky práce MsP na stránke mesta, mestských novín alebo na spravodajskom portály ktorý sa našim mestom zaoberá – v tejto súvislosti napríklad vzťah medzi množstvom oznámených a vyriešených dopravných priestupkov. Tiež spôsob vyriešenia by mohol byť zaujímavý (pokuta, dohovor, tolerovanie, ignorovanie). Oznámenia sú predsa nahrávané, teda by mohli byť aj zaznamenané a vyhodnotené. P.P.S. ešte jedna poznámka: ulica je verejné priestranstvo, každé verejné priestranstvo má presah a ovplyvňuje okolie (mesto). Mali sme v meste mnohé plochy čo boli Mestom predané a chýbajú. V budúcnosti, snáď blízkej, sa tu dostaneme možno aj ku komplexnému riešeniu ulíc. Ulíc pre chodcov, cyklistov, autá, autobusy....proste pre ľudí. Na začiatok by sme si tu mohli opatrovať tých pár ulíc ktoré ešte neboli oficiálne či samospádom premenené na cestu-parkovisko-a nič iné. Ako rezervu. Ako vzor. Ako miesto kde bude možné robiť veci inak. Ale Vás, MsP a hlavne MsÚ, to príliš nezaujíma. Problém je pre Vás vyriešený. Poznámka č.4: dopravné značenie nie je podľa Vás správne a podali ste návrh na jeho zmenu – zmenu s cieľom možnosti parkovať na tejto ulici bez súčasných obmedzení alebo zmenu s cieľom obmedziť prítomnosť áut v tejto časti Komárňanskej ulice?
S pozdravom,
MV
01. jún 2017

Oto

Z vašich názorov sa mi zdá, že ideálne by bolo "ukľudniť" celé centrum aj priľahlé ulice... Po tom sa tam budete môcť nerušene bicyklovať aj prechádzať pomedzi prázdne budovy bez života. Už teraz sa centrum mesta pozvolna vyprázdňuje. Keby tam nebol kostol bolo by prázdne dávno. Výsledkom takéhoto "ukľudňovania" bude ďalšie nákupné centrum na bývalej kvalitnej ornej pôde kdesi na periférii mesta. Samozrejme s veľkými parkoviskami na tie nenávidené a zlé autá... Áut v meste s nefungujúcou MHD neubudne, ale naopak pribudne. Centrum mesta bude pusté a nezaujímavé. Ale bude sa tam dať bicyklovať.
02. jún 2017

Martin Vyžinkár

Premena mesta na parkovisko je cesta ako ho spraviť viac živým?
02. jún 2017

Martin Vyžinkár

Oto, ja som hlavne za vyváženosť a za rovnováhu pre rôzne spôsoby používania ulíc mesta. Poviem Vám príklad z ulíc CMZ: idem z našou malou z CVČ domov, bicyklami (pretože sa mi nechce šuchtať sa 2km a 2 km naspáť, nechať auto pred CVČ na chodníku atď), ideme hore do centra po Žerotínovej bašte okrajom cesty, prídeme na križovatku s okruhom okolo centra no nevojdeme priamo na Bjornsonovu pretože to jednosmerka plus parkovací pruh, takže ďalej na okruh s autami a znova s líniou zaparkovaných áut, ani do ďalšej ulice (Rákocziho) nevojdeme, znova jednosmerka plus parkovanie, ano do tretej (Bratov Baldigarovcov) sa nedá (platí predchádzajúce), nasleduje ulica Lajosa Kassaka - vojsť sa znova nedá. Takže končíme až na vstupe na námestie cez Komárňanskú ulica a tam vidím to čo je na fotografiách. To je nejaká rovnováha alebo rozumné riešenie? Som presvedčený že miesta okolo centra je dosť a tiež o tom, že chybou je (ne)organizácia dopravy v meste, špeciálne v centre. Len aby sme sa rozumeli lepšie, parkovanie obyvateľov každej ulice je jasná potreba a tam má byť preferencia. Je jasné že nás v meste otravuje tranzit - s tým ale ťažko čosi robiť hneď.

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.