Nefunkčná kanalizácia, križovatka Svätoplukova a T.G.Masaryka

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

V riešení

Zaslal: Martin Vyžinkár, 06. júna 2017

Dobrý deň, v križovatke ulíc T. G. Masaryka a Svätoplukova je nevhodne vyspádovaná cesta vzhľadom na umiestnenie kanalizačnej vpuste. Voda zo zrážok (hlavne intenzívnych) neodteká, zostáva stáť vo veľkej mláke pri priechode pre chodcov. Kolesá áut prechádzajúcich zo Svätoplukovej na ulicu TGM vodu vystrekujú až na roh fasády nášho domu, čím ju poškodzujú. Bolo by možné zaradiť úpravu spádovania okraja cesty do plánu opráv v meste? Môžete stanoviť termín dokedy je možné vyspádovanie cesty upraviť tak, aby neprichádzalo k poškodzovaniu nášho domu? Ďakujem. MV

09. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Mestský úrad sa k tejto problematike vyjadroval už niekoľkokrát, pričom sme uviedli, že vzniknuté zlé vyspádovanie miestnej komunikácie na križovatke ulíc T. G. Masaryka a Svätopluková je nutné kvôli oprave mať k dispozícii z dôvodu technologickej náročnosti strojové asfaltovacie zariadenie tzv. finišér. Lokálna úprava v danom prípade nestačí, je nutné kompletne vyspádovať celú cestnú komunikáciu v križovatke týchto dvoch ulíc. Mesto plánuje povrch vozovky opraviť do konca roka.
Stena priľahlej budovy nevlhne od občasného vystreknutia dažďovej vody z miestnej komunikácie, ale od neodvedenia dažďovej vody odvodňovacím žľabom od steny budovy do verejnej kanalizácie z okapového dažďového zvodu, ktorý voľne tečie na chodník.

S pozdravom

Ing.Peter Morvai
Mestský úrad Nové Zámky
Odbor komunálnych služieb

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.