Povrch chodníka/cyklotrasy v havarijnom stave.

Zodpovednosť za riešenie: Nové Zámky

V riešení
meno
Martin Vyžinkár 30. júla 2018

Povrch chodníka "akože cyklotrasy" pod cestným mostom Kapisztóryho - Komárňanská cesta v smere Sihoť je v havarijnom stave. Nekvalitné prevedenie sa podpisuje na súčasnom stave povrchu - povrch je popraskaný, prerastajú ho koreňové výmladky okolitých stromov. Nebezpečným faktom je skutočnosť že porušený povrch sa nachádza za zákrutov po zjazde z koruny hrádze. Hrozí tu pád cyklistu, obzvlášť dieťaťa (pádu dieťaťa som bol svedkom počas čistenia okraja cesty/chodníka od konárov stromov a krov). Kedy príde k oprave povrchu? S pozdravom, MV

01. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, ako už viackrát bolo oznámené pri podobných podnetoch, hrádza a ani chodník na hrádzi nie sú v majetku ani správe mesta. Je to majetok Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Banská Štiavnica. Mesto už vyzvalo uvedený subjekt na riešenie stavu hrádze.

S pozdravom
Peter Kijaček
sekretariát primátora mesta
02. august 2018

Martin Vyžinkár

Dobrý deň, z odpovede na podnet vyplýva že cesta/chodník/cyklotrasa vybudovaná na korune hrádze rieky Nitra a čiastočne na jej berme (podjazdy pod mostmi) nie je vo vlastníctve Mesta Nové Zámky ale je vlastníctvom Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. ktorý je správcom vodných tokov a vodohospodárskych zariadení, teda aj riečnych hrádzí. Odpoveď je to zaujímavá – chodník/cyklotrasu predsa vybudovalo Mesto NZ za mestské prostriedky, na jej údržbu boli tiež použité prostriedky Mesta. Ako to je možné? Mesto investuje vlastné finančné prostriedky do cudzieho pozemku? Vlastnícky a užívateľský vzťah nie je nijak zmluvne vyriešený? Mám očakávať že chodník/cyklotrasu bude spravovať/opravovať SVP š.p. napriek tomu že bola vybudovaná Mestom? Vaša odpoveď ponúka viac otázok ako odpovedí.
30. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem, preposielam stanovisko.

vo Vašom podnete upozorňujete na havarijný stav cyklotrasy v Nových Zámkoch vybudovanej na pravostrannej ochrannej hrádzi rieky Nitry.
Cyklistický chodník bol vybudovaný v roku 2009 za účelom rozvoja športovo - rekreačných možností mesta Nové Zámky. Investorom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka je mesto Nové Zámky. V zmysle platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom cyklistického chodníka a SVP š.p. podľa článku IV. Mesto Nové Zámky zabezpečuje na vlastné náklady potrebnú údržbu a podľa potreby aj opravu.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30. august 2018

Odkaz pre starostu

Z vyššie vyplývajúceho bol podnet opätovne zaslaný samospráve na vyjadrenie.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.