Nové Zámky, Neriešené podnety

Pílenie stromov

- S.H.Vajanského


28. septembra 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
August 2018

Masaryka - chodník

- T.G.Masaryka


13. augusta 2018

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

Stánok na ulici G.Czuczora

- G.Czuczora


12. augusta 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

Prechodnosť chodníka - M. Oláha

- M.Oláha


11. augusta 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

Pred okresným úradom je kopa smeti už polroka

- Podzámska


10. augusta 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

Nedokončená cesta križovatka TG Masaryka - SNP

- T.G.Masaryka


06. augusta 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Júl 2018

Poškodený poklop na križovatke SNP/Ľ. Štúra

- SNP


01. júla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Apríl 2018

Výcvik psov na ul. Čerešňovej

- Čerešňová


24. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Február 2018

Poškodzovanie verejnej zelene, znečistenie prístupovej cesty

- T.G.Masaryka


02. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
December 2017

Bola autobusová zastávka - Komárňanská cesta (december 2017)

- Komárňanská cesta


27. decembra 2017

2 komentáre 4 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

Devastovanie verejnej zelene

- Bitúnková


15. decembra 2017

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
November 2017

Ulica SNP pri OMV chýba vodorov. zn. prechod pre chodcov

- SNP


29. novembra 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

Zvieracia škôlka v Berku

- Berek


19. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 
Október 2017

Obmedzenie dopravy na ul. Pod kopcom (pri škole)

- Pod kopcom


24. októbra 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený
 

Prekážka na ceste

- Pri Zúgove


23. októbra 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

Neriešený