Naposledy komentované

Neriešený
 
meno užívateľa

Nábrežná-cesta-výtlk

Nábrežná
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

M.R.Štefánika-strom-porušené korene

M.R.Štefánika
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

T.Vansovej-nesprávne označenie zberných nádob na bioodpad

T.Vansovej
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Bernolákovo námestie-detské ihrisko-odtrhnuté laná

Bernolákovo námestie
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Berek-chýbajúci smetný kôš

Gúgska
16. marca 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Jazdecká-chodník-znečistený

Jazdecká
31. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Terézie Vansovej-parkovanie-nevyznačené miesta

T.Vansovej
24. júla 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

G.Bethlena-lavička-poškodená

G.Bethlena
29. augusta 2021 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Gúgska-znečisťovanie-vody

Gúgska
06. augusta 2021 Komentáre6 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

J.Murgaša-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

J.Murgaša
04. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

T.G.Masaryka-krík-neostrihaný

T.G.Masaryka
02. septembra 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Jánošíkova-reklama-vylepené plagáty

Jánošíkova
20. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Parkovanie na sídlisku - šikovne využitý potenciál a rezervy

P.Blahu
23. marca 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neúplná lavička

Nábrežná
23. novembra 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Budovateľská-cesta-výtlk

Budovateľská
12. augusta 2021 Komentáre1 Hodnotenie0