Naposledy zodpovedané, Vyriešené podnety

Ul.T.Vansovej- nové parkovisko a iné

- T.Vansovej


06. júna 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Pieskovisko pod orechom

- Nábrežná


02. mája 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Smeti na Bitúnkovej

- Bitúnková


28. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Zlomená hojdačka

- Bernolákovo námestie


06. mája 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Zničená hojdačka na Sihoti

- Sihoť


22. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Padnuté stromy v Berku

- Berek


22. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Ruina a smetisko vo vnútrobloku na Nábrežnej

- Nábrežná


12. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Nefunkčnosť verejného osvetlenia na ihrisku Bitunkova/B.Nemcovej

- Bitúnková


17. mája 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Smetisko pri autobusovej stanici

- Cyrilometódska


07. mája 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Dopravné zrkadlo na Dostojevského

- Dostojevského


03. mája 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Pieskovisko bez piesku na Šoltésovej

- Šoltésovej


13. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Urgentná prosba

- T.G.Masaryka


01. mája 2018

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Smetisko pod peším mostom na Nábreží

- Nábrežná


12. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Nebezpečná trampolína

- Šoltésovej


16. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Problémové parkovanie

- Tajovského


12. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený