Naposledy zodpovedané, Vyriešené podnety

Nová parková cesta: Centrum mesta - sídlisko Juh

- Tabaková


01. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Neohľaduplné parkovanie

- Andovská


10. decembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Parkovanie na Jánošíkovej ul.

- Jánošíkova


11. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Peší prechod medzi TGM a Devínskou ulicou - (ne)údržba!

- T.G.Masaryka


02. apríla 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Nefunkčné verejné osvetlenie

- Tajovského


23. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Neporiadok za bývalými kasárňami

- Žerotínova bašta


12. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Výtlk na ulici Roľnícka

- Roľnícka


11. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Vyriešený
 

Znečisťovanie životného prestredia

- Športová


16. decembra 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Devínska ulica - neupravená zeleň

- Devínska


28. júna 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Ulica T.G.Masaryka - smetisko pod kríkmi

- T.G.Masaryka


22. novembra 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Potkany a myši na ulici SNP

- SNP


23. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Droty trciace zo zeme

- Pod kalváriou


06. novembra 2017

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Trčiace káble zo zeme

- G.Bethlena


05. novembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Názov mesta

- Hlavné námestie


03. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený