Vyriešené podnety

Nová parková cesta: Centrum mesta - sídlisko Juh

- Tabaková


01. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Január 2018

Nefunkčné verejné osvetlenie

- Tajovského


23. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Neporiadok za bývalými kasárňami

- Žerotínova bašta


12. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Výtlk na ulici Roľnícka

- Roľnícka


11. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
December 2017

Znečisťovanie životného prestredia

- Športová


16. decembra 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Parkovanie na Jánošíkovej ul.

- Jánošíkova


11. decembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Neohľaduplné parkovanie

- Andovská


10. decembra 2017

4 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Vyriešený
 
November 2017

Potkany a myši na ulici SNP

- SNP


23. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Nedbanlivost?

- J.Kráľa


23. novembra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Droty trciace zo zeme

- Pod kalváriou


06. novembra 2017

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Trčiace káble zo zeme

- G.Bethlena


05. novembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Október 2017

Poškodený asfalt po prípojkách na Tajovského ulici

- Tajovského


12. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Názov mesta

- Hlavné námestie


03. októbra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
September 2017

Vyznačenie parkovacích miest na Roľníckej

- Roľnícka


29. septembra 2017

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený