Vyriešené podnety

Smetisko pod peším mostom na Nábreží

- Nábrežná


12. apríla 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Marec 2018

Odvoz bioodpadu

- F.Kapisztóryho


27. marca 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Výrub nádhernej a zdravej Vŕby

- Podzámska


21. marca 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Chladnicka vyhodena v lesoparku Berek

- Berek


11. marca 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Odvoz smetí z Komárňanskej cesty

- Komárňanská cesta


07. marca 2018

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Smetisko pod cestným mostom na Kapisztóryho ulici

- Komárňanská cesta


04. marca 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Február 2018

Odvoz vyzbieraného odpadu

- Komárňanská


28. februára 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Vrak auta odložený na zeleni

- Fajková


25. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Názov ulice

- G.Bethlena


24. februára 2018

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Kábel elektrického vedenia na chodníku

- J.Simora


18. februára 2018

3 komentáre

Zodpovednosť: Iný subjekt

Vyriešený
 

Nová parková cesta: Centrum mesta - sídlisko Juh

- Tabaková


01. februára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
Január 2018

Nefunkčné verejné osvetlenie

- Tajovského


23. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Neporiadok za bývalými kasárňami

- Žerotínova bašta


12. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 

Výtlk na ulici Roľnícka

- Roľnícka


11. januára 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený
 
December 2017

Znečisťovanie životného prestredia

- Športová


16. decembra 2017

Zodpovednosť: Nové Zámky

Vyriešený